Výstavba objektu a doprovodné terénní úpravy stály 12,7 milionů korun. Obecní rozpočet ale zatíží jen částečně. S financováním pomůže dotace 9 milionů korun. „Máme zde dvanáct aktivních spolků, sdružení a klubů. Každý má desítky členů. Obecní dům bude všem otevřen. Obyvatel obce navíc přibývá a s tím roste poptávka po moderním a kvalitním zázemí,“ okomentoval dění v obci její starosta Vladimír Malarz.

Zaplnit obecní dům by měla klubová setkání a chystané kulturní a společenské akce. Dříve pro ně nebylo příhodné místo. Nové prostory přijdou vhod například při vystoupeních lidových a dětských souborů, malých divadel a koncertů. „Věřím, že 80 míst ve společenském sálu naplníme nejméně šestkrát v roce. Hlavně už nebudeme odkázáni na vrtochy počasí,“ dodal Malarz a upozornil na výstavu FOTO Beskydy, která by se zde měla konat pravidelně od příštího roku vždy po dobu letních prázdnin. „Chceme zde také vytvořit informační centrum pro pěší a cykloturisty, směřující přes Malenovice na Lysou horu. Takových je ročně 20 tisíc,“ prozradil Malarz.

Obecním dům vyrostl v centru obce, které se v posledních dvou letech zásadně proměnilo. Přilehlé multifunkční hřiště s travnatým hřištěm, dětským hřištěm, odpočinkovým prostorem pro rodiče a plochou pro požární sporty bylo vybudováno rovněž za pomoci evropských fondů. Otevřelo se loni na jaře. V roce 2009 byl modernizován obecní úřad a rekonstrukcí prošla tělocvična.

Program slavnostního otevření a lidových veselic v sobotu 4. září: 11 hodin – skluzavka a skákací hrad pro děti na hřišti pod obecním úřadem, 14 hodin – slavnostní otevření a vysvěcení obecního domu a nového hasičského vozu, 15 hodin – prohlídka prostor obecního domu a ukázka hasičské techniky 15 hodin – program pro děti (klaun, kouzelník, hry a soutěže, diskotéka), 17 hodin – lidová veselice s hudbou a tancem, 21 hodin – ohňostroj.