Až zlomená čelist donutila Janu z Frýdku--Místku obrátit se na policii a zmíněnou poradnu. „Ranou pěstí ji udeřil její manžel v přítomnosti jejich tří dětí. Teprve potom se rozhodla, že už od něj nebude dále snášet několikaleté psychické ponižování a bití. V poradně potřebovala nejen pomoci s prodloužením vykázání manžela z jejich bytu, ale zároveň si promluvit o tom, co se v jejím životě děje, jaké dopady má opakované násilí ze strany manžela nejen na ni, ale i na jejich děti," popsal poslední případ pracovník odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality frýdecko-místeckého magistrátu Ivan Žurovec. Týraná žena se zaměstnancům poradny svěřila, že nemůže v noci spát a bojí se svého muže. Neustále jí totiž vyhrožoval, nadával jejím rodičům a stále u nich vyzváněl a zjišťoval, kam se přestěhovala. Problémem pro ni bylo i to, že příjem manžela rodině s třemi dětmi chybí. Muž navíc vůbec neplatí výživné, které mu nařídil opatrovnický soud. V poradně tedy pro ni hledali cestu, jak ze svízelné situace ven.

Týrané už pomohli

„Naši poradnu navštívila už třikrát. Pomohla jsem jí podat návrh na prodloužení vykázání ve formě předběžného opatření i osvobození od soudních poplatků ve věci rozvodu, čemuž bylo ze strany soudu vyhověno," řekla poradkyně Natálie Hamplová.

Nejen tímto případem se zabývala konference o obětech domácího násilí, která se uskutečnila ve Frýdku- -Místku. Účastnilo se jí přes čtyřicet odborníků z řad Policie ČR, okresního státního zastupitelství, soudu, frýdecko- -místeckého magistrátu i městských úřadů v Třinci a Jablunkově, nevládních organizací, intervenčního centra v Havířově a probační a mediační služby, která celou konferenci organizovala. Setkání odborníků se konalo v rámci projektu Proč zrovna já?, který je podpořen například sociálním fondem. Na konferenci vystoupili soudní znalci z oboru psychologie a psychiatrie, státní zástupci a poradkyně, které pracují s oběťmi i pachateli domácího násilí.

Celá konference byla zaměřena na to, jak účinněji pomáhat lidem, kteří se stanou oběťmi domácího násilí v okrese. „Jako velký přínos vnímáme podpoření interdisciplinárního přístupu při řešení těchto případů, neboť obětem domácího násilí je zapotřebí zprostředkovat pomoc na více úrovních. Že je takový přístup žádoucí, dokazuje i účast zástupců subjektů z řad orgánů činných v trestním řízení, představitelů měst a neziskového sektoru," uzavřel vedoucí střediska probační a mediační služby ve Frýdku-Místku Marek Tkáč.