Investice vyšla na zhruba 160 milionů korun, podstatnou část nákladů pokryje dotace. Na financování projektu si obec vzala i úvěr. Vedení obce reagovalo na demografické změny a stálý nárůst počtu obyvatel.

Už od minulého školního roku se škola rozšířila o první ročník druhého stupně, školáci a zaměstnanci ale museli vzít kvůli stavebním pracím zavděk náhradními prostory na různých místech v obci. Původně se počítalo, že ve škole se v letošním školním roce budou učit žáci od prvního do sedmého ročníku, nakonec se ale otevřela také osmá třída.

V pondělí si nové školní prostory prohlédly při dni otevřených dveří stovky lidí. Zatímco například ve školní tělocvičně se ještě pracovalo, mnohé učebny vonící novotou už přivítaly první žáky. Ve škole se má letos učit celkem 270 žáků.

Stará škola v Bašce před rekonstrukcí.