Po absolvování několikasetmetrové trasy program pokračoval v sále tamního kulturního domu, kde byly připraveny různé soutěže a hry o ceny.