Dopoledne sem mířily děti z mateřských a základních škol, odpoledne pak hlavně rodiče se svými ratolestmi.

Letos se oslavy nesou ve znamení národních parků a ostatních zvláště chráněných území. Program byl proto věnován především vztahu rostlin a živočichů k území, v němž žijí, ale taky ostatním složkám životního prostředí, vodě, půdě a ovzduší a jejich interakcím.

Účastníci s chutí absolvovali soutěže a kvízy o drobné upomínkové předměty a sladkosti. Nechyběly ani pokusy a zážitkové aktivity.