„Dřevěné stavby totiž v posledních letech rychle z vesnické zástavby mizí a jedním z našich úkolů byla i osvěta - aby si obyvatelé uvědomili, že tyto stavby existují a že mají nějakou hodnotu. Také se od začátku počítalo s tím, že s knihou budou pracovat i děti - žáci základních škol, a že se podle ní pro ně vytvoří pracovní listy,“ uvedla Romana Rosová, která se na publikaci podílela jako autorka společně s Janou Koudelovou a Tomášem Nitrou. 

Ilustrační foto
ANKETA: Známé tváře Moravy a Slezska prozradily, jaké dárky nakupují na Vánoce

Kniha vznikala téměř tři roky. Nejdříve proběhl terénní průzkum, při němž autoři museli všechny obce mikroregionu Slezská brána objet, objevit všechny existující dřevěné stavby (nejen obytné, ale i hospodářské nebo drobné objekty jako kapličky, kříže), vyfotografovat je zvenku a v ideálním případě i zevnitř, pokud je tam majitelé pustili.

Nejsložitější bylo získat historické fotografie

„Následně se vyhotovil jejich soupis - zvlášť sakrálních staveb a zvlášť staveb profánních. Paralelně s touto prací probíhal archivní průzkum, kdy se v archivech vyhledávaly všechny dostupné informace o objektech včetně ikonografického materiálu. Nezbytným podkladem byly také historické mapy,“ popsala Rosová s tím, že vybrané stavby byly zaměřeny a byl proveden dendrochronologiký rozbor zachovaných dřevěných konstrukcí. „Nejsložitější bylo získat historické fotografie, přesto se nám několik, především díky ochotě majitelů domů, získat podařilo,“ dodala.

Magistrát Frýdku-Místku.
Zastupitelé ve Frýdku-Místku podpořili návrh Pirátů a odvolali jednoho z radních

Publikace je rozdělená na kapitoly, přičemž každá odpovídá jedné obci, případně místní části. Každou kapitolu uvozuje stať se stručnou historií obce a popisem urbanistické struktury.

„Dále jsou texty příslušných obcí rozděleny do dvou částí, vždy uvozených tabulkou se soupisem veškerých zmapovaných objektů s jejich přesnou identifikací, příp. datováním. Jedna část se vždy věnuje sakrálním stavbám (kostelům, kaplím, křížkům), druhá část popisuje profánní stavby (obytné, hospodářské),“ přiblížila Rosová a dodala, že za tabulkou následuje výběr nejhodnotnějších nebo zpřístupněných staveb s podrobnějším popisem, nástinem stavebního vývoje a fotodokumentací. U každé obce je také připojena mapka s vyznačením lokalizace jednotlivých staveb.

Veškeré dřevěná zástavbě regionu

Podle Romany Rosové se jedná o jednu z mála knih, která se podrobně věnuje veškeré dřevěné zástavbě určitého regionu, všímá si tedy nejen staveb historicky nebo architektonicky cenných, ale i "obyčejných" objektů, kterých si běžný člověk ani nevšimne.

„Navíc díky současně probíhajícím opravám dřevěného kostela v Řepištích, které umožnily provést dendrochronologický průzkum, se nám podařilo datovat některé konstrukce tohoto kostela do roku 1424 a tím upřesnit stavební vývoj kostela, který se tak zařadil k nejstarším dřevěným stavbám u nás,“ poznamenala Rosová.

Parkoviště u Tesca ve Frýdku-Místku, 12. března 2020.
Parkování zdarma pro radní Frýdku-Místku? Papalášské manýry z doby minulé

Kniha je určena všem zájemcům, především však obyvatelům obcí, na které je zaměřena. „Možná budou překvapeni bohatostí často nenápadné, neznámé i přehlížené krásy architektury, kterou by spíš hledali v horských údolích, a která se přitom nachází i v rovinaté nebo jen mírně zvlněné krajině mezi Frýdkem-Místkem, Havířovem a Ostravou, v krajině, kde žijí,“ řekl koordinátor vydání knihy Miroslav Lysek.

„Po mnoha letech se objevuje publikace mapující zachované historické dřevěné stavby v našem kraji. A je to dobře, protože na takovou knihu čekají čtenáři už mnoho let. Kniha je to fundovaná, plná fotografií, plánů a starých map. Není to však obrazová kniha pouze k prohlížení, je to odborníky zpracovaná práce pro zájemce o hlubší poznání života našich předků a jejich umu. Za mě jeden z vánočních tipů letošního prosince,“ míní frýdecko-místecký knihkupec Jan Becher, který knihu prodává ve svém knihkupectví Kapitola.

Pro zájemce je publikace k dostání dále v pokladně paskovského zámku, na podatelně městského úřadu v Šenově, v knihovně a muzeu Lašská jizba v Sedlištích, na obecním úřadu v Řepištích, v Kulturním středisku ve Vratimově a v knihovně nebo na obecním úřadu ve Václavovicích. Stojí 200 korun.