Po prezentaci, která proběhla v domově mládeže školy od 7.30 do 9 hodin, se i přesto v dešti vydalo na dvacetikilometrovou trať kolem sedmdesáti účastníků. Po deseti kilometrech se mohli občerstvit na stanovišti u lesa v Sedlištích. „Uzených párků s chleby a čajem máme dost,“ oznamovali všem příchozím už zdálky kantoři, kteří všechny znavené ochotně obsloužili. Cílovou stanicí se do sedmnácté hodiny stala restaurace U Soudku.

„Loni pochod absolvovalo dvě stě padesát lidí. Původně jsme měli nachystanou i pětadvaceti¬kilometrovou trasu, jenže nakonec jsme od ní museli kvůli počasí upustit, což se nám za celou historii stalo úplně poprvé,“ potvrdila Karla Rašnerová, která je zakladatelkou tohoto pochodu. „Od samého zrodu této akce jsme chtěli, aby se pro naše studenty stala určitou formou každoročního setkávání. A postupem času se tak skutečně stalo. Někteří absolventi se zúčastňují pokaždé – a mnozí už byli snad i dvacetkrát. Nechodí ovšem jen naši studenti, ale i široká veřejnost,“ pochvalovala si zájem Karla Rašnerová s tím, že trasy pochodu jsou voleny tak, že se během tří ročníků projde celým nejbližším okolím města. „Skutečným absolventem pochodu se stává ten, kdo se zúčastní tří po sobě jdoucích ročníků, protože tím projde celé okolí Frýdku-Místku. Za to pak na památku dostane odznak,“ vysvětlila Rašnerová.

Za celou dosavadní existenci se naštěstí nestala žádná tragédie. „Zatím došli všichni ve zdraví. Nikoho nesrazilo auto, nikdo se nezranil. Vzpomínám si ale na jeden ročník, kdy se několik lidí zatoulalo. Místo do Frýdku šli do Žermanic. Trasu máme ale vždy dobře označenou šipkami,“ pousmála se Rašnerová. Studenti z „průmyslovky“ měli velkou motivaci, neboť třída s největší účastí měla od vedení školy slíbeno, že při závěrečné exkurzi dostane jako prémii jeden den volna navíc.