Složky při cvičení použily i mobilní sirénu, pomocí které veřejnost informovaly o chemické havárii. Cílem simulovaného úniku nebezpečného toxického plynu bylo prověřit připravenost a schopnost provozovatele haly, hasičů, policistů, strážníků, záchranářů i krizového štábu města co nejrychleji zlikvidovat případnou chemickou havárii a minimalizovat její následky.