Tento okamžik si nenechalo ujít hodně místních občanů. „Přišel jsem se tu podívat se svou dcerou, která do této školy chodí. Škola po rekonstrukci opravdu rozkvetla,“ vysekl pochvalu spokojený tatínek. Na slavnostní akci nemohl kromě vedení školy samozřejmě chybět ani starosta Řepišť Rostislav Kožušník (SNK).

„Mám opravdu velkou radost, že se nám podařilo rekonstrukci úspěšně dotáhnout do koce. Probíhala ve dvou etapách. Během první se zateplily obvodové stěny, střešní konstrukce a vyměnily dveře a okna, čímž se sníží nejen emise, ale hlavně ušetříme za energie,“ vysvětlil starosta obce Rostislav Kožušník. Při druhé etapě se škola komplexně zaizolovala proti vlhkosti, vybudovalo se sociální zařízení, částečně se vyměnila elektroinstalace, vznikl nový anglický dvorek před tělocvičnou, rekonstrukcí prošlo vytápění, nainstalovaly se rozvody ústředního topení a do nové kotelny se umístily nové kotle.

„Základní škola má pět tříd, učí zde pět pedagogů, působí zde jeden vychovatel a školník. Když jsme někdy v roce 2007 na zastupitelstvu jednali o opravě školy, se schvalováním této investice nebyly neštěstí žádné větší problémy. Proto se už v současné době můžeme procházet opravenou školou,“ pousmál se Kožušník.