Akce pořádá město ve spolupráci s firmou Marius Petersen, která vyváží z Brušperku komunální odpad. Ta přistaví kontejnery na šesti místech ve městě a v průběhu sobotního dopoledne shromážděný odpad občanům zdarma odveze. A že ho není zrovna málo, je patrno z fotografií.