Ten byl po svém odchodu do zahraniční armády příslušníkem 311. bombardovací perutě a zahynul 18. listopadu 1943 v bitvě o Atlantik při letu nad Biskajským zálivem.