Stavba definitivně vyřešila nevyhovující podmínky, ve kterých dosud složky integrovaného záchranného systému na Třinecku operovaly. Po symbolickém přestřižení pásky a rozkrojení dortu, který měl podobu IVC, si přítomní, kterých bylo několik desítek, mohli vůbec poprvé všechny místnosti na vlastní oči prohlédnout.

Záchranáři mají v nové budově k dispozici technologické, servisní a provozní prostory a sociální zázemí. Součástí areálu je sportoviště s běžeckou dráhou a multifunkčním hřištěm a požární cvičná věž. V IVC Třinec má nyní zázemí 104 příslušníků a zaměstnanců PČR, 42 strážníků a zaměstnanců Městské Policie Třinec a 34 členů Hasičského záchranného sboru Moravskoslezské­ho kraje.

V třípodlažní budově s garážemi nyní sídlí jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Městská policie města Třinec, dopravní inspektorát a služebna Obvodního oddělení Policie České republiky Třinec. Hasičská jednotka se do nového IVC přesunula ze stanoviště v Železniční ulici, obvodní oddělení Policie ČR z ulice 1. Máje – stejně tak dopravní inspektorát Třinec. Služba kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Frýdek-Místek odešla z nájmu v budově na náměstí Míru, Městská policie Třinec se přestěhovala do IVC ze Smetanovy ulice.

„V prosinci 2014 byl na tomto místě pouze základní kámen. Kolem nebylo nic. I když jsem viděl řadu vizualizací a projektů, stavba ve skutečnosti působí mnohem monumentálněji. Jsem rád, že v ní bezpečnostní složky mají to nejmodernější zázemí pro svou náročnou práci," řekl při slavnostním otevření hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák s tím, že se kraji na stavbu IVC podařilo získat finance z dotací, které pokryly 85% nákladů na stavbu. Zbytek dofinancoval kraj ze svého rozpočtu.

Jak dále dodal, jednotné pracoviště pro hasiče, policii a strážníky má navíc výhodnou strategickou polohu v blízkosti centra města, kousek od hlavního silničního tahu na Slovensko a plánovaného přivaděče na přeložku silnice I/11. „Díky tomu budou výjezdy snazší a především rychlejší. Centrum přispěje ke zvýšení bezpečnosti nejen na území města Třince, ale i v navazujících vnitrostátních i příhraničních oblastí," zamyslel se hejtman Miroslav Novák.

Výstavba IVC v Třinci vyšla z akutní potřeby vyřešit nevyhovující podmínky pro výkon služby všech tří bezpečnostních složek. „Původní hasičská stanice, která byla zřízena v roce 1969, už neodpovídala požadavkům a nárokům jednadvacátého století. Podobně na tom byli i třinečtí policisté. Společný koordinovaný postup nyní umožní urychlit a zefektivnit činnost při záchraně lidských životů, zdraví či majetku," prohlásil 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Josef Babka.

Ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Zdeněk Nytra je přesvědčen, že otevření IVC představuje výrazný kvalitativní posun nejen z hlediska podmínek pro výkon služby hasičů, které byly již zcela nevyhovující, ale rovněž pro vytvoření vhodných prostorů pro technické vybavení stanice, protože stará neumožňovala jeho doplňování," doplnil Zdeněk Nytra.

Možnost součinnosti Policie ČR v rámci třineckého IVC vítá i náměstek moravskoslezského krajského ředitele Radím Daněk. „Tento model spolupráce rozhodně podporujeme. V praxi jsme si už ověřili, že přispívá nejen ke zvýšení bezpečnosti obyvatel, ale i k mnohem lepší akceschopnosti všech zúčastněných složek. Navíc občan na jediném místě a v centru města nalezne potřebné služby. A čistě z praktického hlediska nelze rovněž nezmínit úspory nákladů na provoz, nabízí se i využití společných prostor pro výcvik," zdůraznil Radím Daněk.

„Lepší podmínky pro součinnost všech složek si už asi nejde ani představit. Pevně věřím, že nové výjezdové centrum bude přínosem i pro ostatní občany. Z mého pohledu získala Městská policie Třinec především strategickou polohu, prostory pro případné navyšování počtů strážníků, zázemí pro techniku a možnost ještě větší součinnosti všech složek v podobě osobní komunikace přímo na místě," uzavřel ředitel Městské policie v Třinci Josef Kužma.