Ještě před slavnostním rozsvícením stromu viděli návštěvníci na zaplněném náměstí světelnou show na fasádě jednoho z domů. Děti si mohly také užít podvečer s anděly, zpívání koled, nechyběl přílet anděla a ani chůze akrobata vysoko nad hlavami lidí po laně, které bylo nataženo mezi dvěma domy na náměstí.