„Děti jsou moc šikovné, jejich tempo nestíháme, výrobu ozdob mají natrénovanou ze školy a nám to jde pomaleji,“ řekla usměvavá a vitální sedmaosmdesátiletá Anna Šafrová, která je v domově už čtvrtým rokem. Na závěr děti zazpívaly pásmo vánočních písní, které si s nimi nacvičily paní učitelky a vykouzlily tak pravou vánoční atmosféru.

Klárka a Vojta byli v přestrojení za Pannu Marii a Josefa a měli s sebou i malého Ježíška. Senioři byli dojatí a dětem za vystoupení poděkovali slovně i potleskem.

Tato akce není ve Středisku sociálních služeb ojedinělá, propojení generací zde funguje dlouhodobě. V průběhu měsíce prosince si senioři mohli užít vystoupení dětského folklorního souboru Chasička, dočkali se také mikulášské nadílky nebo návštěvy dětí z mateřské školy Happy day, které jim zazpívaly.

„Těšit se mohou ještě na vánoční jarmark a vystoupení studentů gymnázia T.G.Masaryka, kteří seniorům osobně roznesou vánoční dárky,“ sdělila Zuzana Poppek, projektová manažerka. V domově pro seniory trvale bydlí 97 seniorů, v rámci sociálně-aktivizační služby středisko navštěvuje ještě 20 seniorů a poskytuje také pečovatelskou službu pro obyvatele Frýdlantu a přilehlých obcí.

Hojně využívaná je také služba senior taxi a nechybí ani půjčovna kompenzačních pomůcek. Středisko také dlouhodobě spolupracuje s organizací Adra, která připravuje na dobrovolnickém principu pro seniory různé akce. Děti se učí už od mateřské školy jak se mají chovat k seniorům a postupně dorůstají další generace, které jsou zvyklé a ochotné pomáhat.

Senioři po návštěvách dětí vždy omládnou a mají větší radost a chuť do života a to je jedním z důvodů potřebnosti propojení generací.