„Po našich letních vandrech, které děláme od sedmaosmdesátého roku je to druhá nejstarší akce," řekl Deníku již před víkendem Lašský král s tím, že její tradice začala po revoluci. K expedici se podle jeho slov váže lokální pověst o předcích, kteří kdysi mířili stejným směrem hledat polární záři. "Až došli na Andreas Hill, kde snědli zásoby a vypili všechnu kořalku,“ dodal Zdeňa Viluš I.

Lašské Království pořádá poslední únorovou neděli výšlap na Ondřejník, 22. 2. 2023
Z Čeladné o víkendu vyrazí Ĺašska polarni expedycija, můžete být u toho

Regnum Lachiensis (Královští Lašské) vzniklo jako dobrovolné, nevládní, neziskové, veřejně prospěšné sdružení občanů, které spoluje společný zájem o obrození kulturní a historické identity etnografického euroregionu tzv. Velkého Lašska, a kromě výletů pořádá i kulturní akce, případně se na nich jeho zástupci v čele se Zdeňou Vilušem I. objevují.