„Aktuálně je zámek z důvodu epidemie koronaviru pro veřejnost uzavřen, ale ke znovuotevření vnitřních prostor zámku dojde v sobotu 30. května,“ uvedl Petr Baďura, starosta Paskova. 

Vstup na nádvoří a do zámeckého parku je návštěvníkům umožněn bez omezení od 7 do 21 hodin. Právě v zámeckém parku finišují práce na úpravách venkovních prostor a dokončuje se rekonstrukce oranžerie a zámeckého skleníku, která do budoucna oživí zdejší floru a květinovou rozmanitost parku.

„Skleník byl v havarijním stavu, zatékalo do něj, zasklení i dřevěné prvky byly poškozeny, Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný objekt v areálu zámku, probíhají opravy citlivě,“ doplnil starosta.

Park v okolí zámku byl vybudován v 19. století nejprve ve francouzském stylu a poté v anglickém stylu. Zeleň o rozloze 17 hektarů byla díky výskytu chráněného brouka páchníka hnědého prohlášena za evropsky významnou lokalitu.

Parkem protéká vodní tok Říčka a severní část parku tvoří vzácné dřeviny  Oku návštěvníka neunikne ani skupina soch z antické mytologie, nacházejících se v těsné blízkosti zámku. Řecké bohyně Athéna, Niké, Tyché a Eris jsou k vidění před zámkem a jejich mužský protějšek - bájný hrdina Herkules na ostrůvku toku Říčky. 

Stálé expozice v interiéru zámku jsou věnovány paskovské historii, modelům dřevěných kostelíků z regionu od Jana Blizňáka, erbům držitelů panství a zámeckého parku nebo významnému entomologovi Edmundu Reitterovi. Několik prostor je vyčleněno také pro proměnlivé výstavy, ze kterých vyniká především Zámecká galerie v chodbách prvního patra.