Svůj prostor tu dostanou i maminky s malými dětmi v předškolním věku a volný čas tu bude moci trávit i místní mládež. Základem bude sál, do něhož se pohodlně vejde kolem dvou set lidí a doplňovat jej bude přísálí, jedna nebo dvě klubovny a restaurace bez kuchyně. V Paskově sice funguje hned několik sálů, například nad Zámeckou krčmou nebo v Oprechticích, ty jsou ale podstatně menší. Pro větší společenské akce, jako jsou plesy či zábavy, jsou však tyto sály nejsou zcela vyhovující.

Bývalou sokolovnu získala obec do svého vlastnictví teprve zhruba před třemi lety, kdy zastupitelstvo obce rozhodlo o koupi této budovy. „Sokolovna předtím byla asi dvacet let s výjimkou restaurace byla naprosto nevyužívaná a ve velmi špatném technickém stavu,“ popsal starosta Paskova Petr Pauk (ODS). Poté, co obec budovu získala, nechala zpracovat projekt na rekonstrukci celé budovy. Záměrem bylo zde vytvořit komunitní centrum. „Ukázalo se, že kromě restaurace v ní nebylo prakticky nic v pořádku,“ podotkl starosta.

V polovině loňského roku tedy nejprve začaly práce na kompletní výměně střechy, která byla i působením dřevomorky v havarijním stavu. Poté přišly na řadu další práce. „Výměnou či rekonstrukcí prošlo v budově prakticky všechno. Došlo na změnu systému ústředního topení z pevných paliv na ekologické plynové vytápění, byly vyměněny všechny podlahy, rozvody, zrekonstruovány byly veškeré vnitřní prostory, budova dostala nová okna a částečně byly upraveny i venkovní plochy. Někdejší sokolovna je nyní nově vybavena přístupovou rampou pro vozíčkáře,“ pospal Petr Pauk. Nyní se práce blíží k závěru: „Dokončeny by měly být do konce září a kolaudace by měla proběhnout od konce letošního října. Pokud se vše podaří, v zimě už by tu už mohly proběhnout první akce,“ prozradil starosta.

Oprava budovy bude stát zhruba 17 milionů korun. „Po dokončení rekonstrukčních prací počítáme ještě s dovybavením vnitřních prostor. Momentálně se na toto zpracovávají nabídky,“ doplnil Petr Pauk. „Na rekonstrukci jsme se snažili získat dotaci z evropských fondů, ale nepodařilo se nám to, protože tak velké projekty Regionální operační program nepodporoval. Částečně jsme ale získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 5 milionů korun, která pokryje výměnu oken a zateplení budovy. Zbytek rekonstrukce hradí obec ze svého rozpočtu,“ vysvětlil starosta. „V Paskově zbývá ještě mnoho neopravených budov, které ale nejsou ve vlastnictví obce. Jsem rád, že se nám tuto investiční akci podařilo uskutečnit a že v Paskově po více než dvaceti letech bude budova někdejší sokolovny opravená a bude opět sloužit veřejnosti,“ dodal.

Ještě před začátkem rekonstrukce obec provedla mezi obyvateli města průzkum, zdali by zdejší lidé vůbec úpravu sokolovny na takovéto víceúčelové zařízení uvítali a pokud ano, co všechno by ve zrekonstruovaných prostorách chtěli mít. Paskovští se v tomto průzkumu jednoznačně vyjádřili pro tento záměr s tím, že pro kvalitu jejich života rozhodně bude přínosný. Podle výsledků tohoto průzkumu pak bylo také zadáno zpracování projektu.