Historie sídliště Riviera sahá do šedesátých let minulého století, postupně vzniklo 2400 bytových jednotek. Zpočátku bylo sídliště rychle obsazeno převážně mladými rodinami horníků, hutníků nebo valcířů ve stabilizačních bytech, ale také přesídlenými starousedlíky.

Dnešním standardům neodpovídají vnitrobloky s centrální zpevněnou plochou, která je navíc také ve špatném stavu. Nevyhovují ani umístěné kovové hrací prvky. Vítěz řízení musí ve studii kromě zmíněných problémů vyřešit i vybudování cyklostezek a pěších zón, modernizaci osvětlení, umístění laviček, stojanů na kola a odpadkových košů nebo třeba budování hřišť a víceúčelových sportovišť.

SÍDLIŠTĚ SE VYLEPŠUJÍ

Například bývalé dopravní hřiště u restaurace Golf na okraji sídliště by se mohlo přeměnit v areál pro volnočasové aktivity. „Hlavní myšlenkou je vytvoření rekreačně-sportovního areálu, kde bychom chtěli na základě programového prohlášení rady města a akčního plánu umístit prvky, jako jsou například workouty, lezecká stěna, dětské hřiště a podobně, aby se tam našla celá rodina. Navazuje to na koncepci pásu podél řeky Ostravice, kde máme sportovní aktivity jako tenisové kurty a baseballové hřiště," podotkl při nedávném jednání zastupitelů náměstek primátora Pavel Machala. Na sídlišti se počítá také s úpravou stávající zeleně, případně i s novou výsadbou. Do budoucnosti celé lokality by výrazně zasáhla i rekonstrukce kina Petra Bezruče, ohledně které však stále není jasno.

Do úprav sídlišť a tamních bytových domů proudily v minulých letech ve Frýdku-Místku miliony korun, nejvíce peněz si vysloužila revitalizace sídliště Slezská. Celkově bylo do pětileté modernizace sídliště, která skončila v roce 2015, investováno přes 240 milionů korun.

Na regeneraci bytových domů šlo zhruba 150 milionů, zbytek peněz spolykala revitalizace veřejných prostranství, tedy nová dětská hřiště, vylepšené parky, úprava komunikací a chodníků, vybudování nových parkovacích míst nebo modernizace a rozšíření kamerového systému.