Chodník kolem frekventované cesty tu ale zcela chybí a místní lidé musejí doslova riskovat život pokaždé, kdykoliv tudy chtějí projít. „Je to skutečně velmi riziková oblast na území obce. Tento úsek je dokonce veden v takzvané Bílé knize vedené krajským úřadem, v níž jsou evidována místa ohrožená kritickou dopravní situací. Lidé, kteří tudy procházejí, se rozhodně necítí bezpečně,“ vysvětlil starosta Sedlišť Jaromír Krejčok (KDU-ČSL). Nejde přitom o žádnou „hrstku místních“, ale o celou třetinu obyvatel 1384hlavé obce a o další stovky cyklistů, kteří tudy projíždějí mezi Frýdkem-Místkem a Šenovem. Tento úsek je přitom zařazen jako součást oficiální cyklotrasy. „Lidé z místních částí Mlzáky a Kůty se do centra obce k lékaři, na poštu, na úřad či do kostela po jiné zpevněné komunikaci nedostanou. Buď musejí jet autobusem, který ovšem nejezdí pořád, nebo mohou dojet či se nechat odvézt autem, nebo jim nezbude, než podniknout sebevražednou cestu po krajnici nebezpečné úzké silnice II. třídy,“ popsal situaci starosta.

„O problému samozřejmě víme. Už asi rok a půl máme připravený projekt na výstavbu stezky pro pěší a cyklisty, která by výrazně zvýšila bezpečnost cyklistické a pěší dopravy v tomto úseku. Obec ale ze svého rozpočtu bez dotačních peněz není schopna tuto investici zaplatit,“ konstatoval starosta. Podle projektu bude výstavba stezky stát 16,1 milionu korun.

Nyní se však obci otevřela naděje, že potřebné peníze získá z evropských peněz. „Využili jsme příležitosti a právě v těchto dnech jsme podali žádost o dotaci na výstavbu cyklostezky a pěší komunikace z regionálního operačního programu, který administruje Úřad regionální rady. Z celkové částky 16,1 milionu korun včetně DPH by se obec na projektu podílela 7,5 procenty,“ pověděl Jaromír Krejčok. „Žádost už prošla kontrolou a po formální stránce je v pořádku. Teď budeme muset nejméně tři měsíce počkat na posouzení a rozhodnutí, jestli dotaci dostaneme,“ objasnil postup starosta. O dotace v rámci této výzvy se přihlásilo 17 uchazečů, kteří požadují celkem 324 milionů korun, přičemž rozděleno mezi ně bude 120 milionů korun.