Různé ceny získávají i města či obce. Může to být například za stavbu, životní prostředí či podobně. Během letošního roku se různých ocenění dostalo i některým městům a obcím v našem regionu. Naposledy cenu převzal Třinec, který obdržel prestižní Národní cenu ČR za společensky odpovědnou organizaci. Tématu ocenění měst a obcí v našem regionu se věnujeme na této straně. (mach)

Třinecká radnice: Máme prestižní národní cenu

TŘINEC (lew) – Zástupci třinecké radnice mluví o tom, že městu se dostalo velké pocty. Ve Španělském sále Pražského hradu převzala 27. listopadu starostka Třince Věra Palkovská prestižní Národní cenu ČR za společensky odpovědnou organizaci.

Městský úřad Třinec tak získal právo užívat v kategorii veřejný sektor titul Společensky odpovědná organizace. Informovala o tom mluvčí úřadu Šárka Szlaurová. Podle ní je národní cena nejvýznamnější ocenění, jehož se v posledních deseti letech Třinci dostalo. „Pro město Třinec je to obrovská čest a pro náš tým ve vedení města je to velká motivace a povzbuzení do další práce. Je to pro nás důkaz toho, že komunální politika se dá dělat slušně, dobře a hlavně odpovědně," reagovala na zisk ocenění starostka města Věra Palkovská. Odborná komise hodnotila odpovědnost města v oblasti sociální, ekonomické, environmentální a v oblasti vnitřní odpovědnosti k zaměstnancům.

„Prioritou je pro nás občan a jeho potřeby, proto se snažíme v souladu s místními předpoklady vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče a uspokojovat potřeby Třinečanů v oblasti bydlení, zdraví, podnikání, celkového kulturního a sportovního rozvoje a dalších," podotkla starostka. Dodala, že město Třinec podporuje kulturní a sportovní aktivity neziskových organizací granty z městského rozpočtu, zorganizovalo ozdravné pobyty pro děti, podporuje granty i aktivity v sociální oblasti, poskytuje občanům půjčky z fondu rozvoje bydlení a
podobně. Starostka připomněla, že v roce 2011 proběhla rozsáhlá rekonstrukce třineckého lesoparku, který slouží všech generacím k relaxaci i sportovnímu vyžití. „Nezapomínáme ani na dobročinnost a veřejně prospěšné aktivity, každoročně organizuje město charitativní koncert na podporu zdravotně postižených dětí s názvem Srdce Evropy, pořádáme přehlídku národnostních menšin a řadu dalších akcí pro občany našeho města. Podporujeme také zaměstnanost – letos jsme získali ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys uznání za boj s nezaměstnaností. Třinecká průmyslová zóna Baliny je zcela zaplněna a poskytne práci až 1200 lidem včetně lidí se zdravotním znevýhodněním," doplnila starostka.

Mluvčí Šárka Szlaurová upozornila, že národní ceny jsou udělovány ve více než 80 zemích světa podle stejných principů a pravidel. „V zahraničí je získání národní ceny nejvyšší metou, jíž může fi rma nebo organizace dosáhnout," říká. Buď jak buď, obyvatelé oceněných měst podobným informacím většinou nevěnují nějakou přehnanou pozornost. „Nevím o tom. Zatím jsem nepostřehla, že jsme dostali nějakou cenu," řekla minulý týden 25letá Třinečanka Lucie Sikorová, kterou redakce oslovila v centru města. „Ale alespoň je nás vidět. V Praze se tak ví, že existuje nějaký Třinec," konstatovala žena. Míní, že k dobrému jménu Třince ve světě přispívají třeba hokejisté, ale hlavně „Slavíci", tedy Ewa Farna, Charlie Straight a Tomáš Klus.

Poctu si prý nezasloužili

TŘINEC (lew) – V Třinci se počátkem letošního roku objevil neobvyklý spor mezi radnicí a poslancem Jiřím Rusnokem, jenž za region působí ve sněmovně. Nelíbilo se mu, že město na konci ledna dostalo Cenu hejtmana za společenskou zodpovědnost a že ji v Ostravě převzala starostka Věra Palkovská.

Jiří Rusnok prohlásil, že si to nezasloužila, „pokud nedokáže řešit problém obyvatel Tyrské". Vedení radnice to ale vidělo jinak. Poslanec se odvolával na to, že ocenění se uděluje subjektům, které mimo jiné zlepšují kvalitu života svých zaměstnanců a občanů. „S tím nebudou určitě souhlasit někteří občané Třince, především ti, kteří bydlí v lokalitě Tyrská poblíž areálu fi rmy Nehlsen, která se zabý-vá nakládáním s odpady. Již několik let si zdejší obyvatelé stěžují na neúměrnou zátěž jejich kvality života. Nejhorší situace je v letních měsících, kdy kombinace výparů zpracovávaného kompostu a vysokých teplot dělají se zápachem v okolí své, nemluvě o prašnosti při recyklaci sutí a zápachu při zpracování živičných povrchů," uvedl tehdy Jiří Rusnok.

„Řešení se nabízí několik, většinou se argumentuje finanční náročností opatření, která by pomohla současný stav zlepšit. Myslím, že nejméně nákladnou variantou pro město, které je držitelem Ceny hejtmana za společenskou zodpovědnost a zároveň padesátiprocentním vlastníkem fi rmy Nehlsen, je alespoň úleva občanům z této lokality na poplatcích za odpady, které jsou právě příčinou zdejších problémů. Nejde o řešení, ale o vstřícné, společensky zodpovědné gesto," soudil poslanec, jenž se do té doby věnoval především oblasti dopravy.

„Pan poslanec Rusnok není o situaci kolem kompostárny na Tyrské zřejmě dostatečně informován," reagoval za město místostarosta Ivo Kantor ve zjevné narážce na fakt, že Jiří Rusnok je ve sněmovně za Věci veřejné, ty ale svého zástupce v třineckém zastupitelstvu ani v radě nemají. „Je důležité, aby si nejdříve ve fi rmě Nehlsen zjistil pravý stav věcí a seznámil se s perspektivou vývoje ve sběrném dvoře a kompostárně. V současné době se připravují technická opatření na snížení pachové zátěže z kompostárny a vedení města o situaci průběžně komunikuje s občanským sdružením Za zlepšení životních podmínek regionu Tyrská, které sdružuje obyvatele bydlící v této lokalitě," upozornil Ivo Kantor, který se zmíněnou městskou fi rmou dlouhodobě zabývá. „Každý občan má možnost se s plánovanými opatřeními seznámit buď přímo u společnosti Nehlsen, nebo se může obrátit na město, kde mu budou poskytnuty potřebné informace," sdělil nakonec místostarosta redakci.

Krajská komise se letos dohodla na obci Řepiště

ŘEPIŠTĚ (lew) – Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2012 ovládla obec Řepiště. Právě zde se 10. srpna oi ciálně vyhlašovaly výsledky, přijel i ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

V Moravskoslezském kraji se letos do soutěže přihlásilo 12 obcí. Hodnotící komise je všechny navštívila počátkem června. Členové komise se shodli, že rozhodování nebylo jednoduché, za konečným pořadím si ale stáli. „Pro nás je skutečně radost do takových obcí jezdit. Člověk si může uvědomit, že se zde děje něco pozitivního," pochválil vítěze ministr Kamil Jankovský. „Věřím, že se vám bude dařit i v následujících letech," prohlásil v moderní řepišťské tělocvičně. „Jsem šťastný, že to Řepiště vyhrály," prohlásil starosta Rostislav Kožušník poté, co za obec převzal ocenění. Na pódium poté pozval všechny členy zastupitelstva. Podle starosty je venkov místem, „kde se dá dobře a krásně žít", a pochválil místní obyvatele za to, že účast v soutěži vzali vážně. „Já doufám, že to lidem vydrží a že to v budoucnu zužitkujeme. Je to o tom, jak lidé v obci chtějí žít," pravil Rostislav Kožušník. Ofi ciální část programu trvala asi dvě a půl hodiny. V sále zazněla báseň místního rodáka Bohumila Pavloka, hosty pobavili mladí hasiči, kteří si připravili vtipnou scénku. Vystoupily mažoretky a lidé tleskali i dětem z místní základní a mateřské školy.

Na oslavy, které pokračovaly ve venkovním areálu, přišly v srpnu stovky lidí. „Bydlím tady chvíli, od loňského října, a obec je v pohodě. Ocenění si zaslouží," řekla redakci 16letá Karin Malyszová, která na akci dorazila s kamarády. „Je to tu celkem ideální, protože to máme kousek do velkých měst, ale zároveň je to vesnice," shrnul padesátník Petr Vavrečka, který v Řepištích žije přes dvacet let. Jarmila Jusková ve stejné obci bydlí čtrnáct let. „Žije se tu dobře. Já si myslím, že se to stále zlepšuje," smála se. „Je tady všechno, i dostupnost z Ostravy, z Frýdku, ale zároveň je to klidná obec, kterou jsme si vybrali," řekla hrdě během oslav. Kamil Jankovský strávil v Řepištích několik hodin. Starosta Rostislav Kožušník později líčil, že ministr si vybíral z dvanácti obcí v různých krajích. „S tím, že přijede, jsme moc nepočítali. Proč si vybral Řepiště, to je otázka na něj," uvedl. V Řepištích ministra, stejně jako všechny ostatní, vítali chlebem a solí, dostal štamprli meruňkovice a ochutnal i koláče, které napekla maminka známého horolezce Libora Uhra. Dojem zanechal výborný. „Meruňkovice mu samozřejmě chutnala a myslím, že to nezůstalo u jedné štamprličky. Byly dvě nebo tři," naznačil starosta.

Dvě ceny pro Ostravici

OSTRAVICE (sru) – V letošním ročníku soutěže Vesnice roku 2012 získala obec Ostravice dvě významná ocenění: diplom za vzorné vedení knihovny a diplom za podporu a rozvoj cestovního ruchu.

„My jsme se do soutěže přihlásili poprvé, a proto jako pro nováčka v tomto pomyslném klání je to rozhodně velký úspěch, který svědčí o tom, že v Ostravici jdeme správnou cestou. Tím pádem jsme byli zařazeni do celorepublikového kola soutěže Knihovna roku 2012," sdělil své dojmy ostravický starosta Miroslav Mališ s tím, že moderní informační centrum, knihovnu a galerii pro veřejnost otevřeli v roce 2009. Počátkem září do obce přijela republikové komise, která objížděla třináct krajských knihoven. „Jednalo se o třináct knihoven venkovského typu. Členové komise zhodnotili veškerou činnost, náplň, aktuálnost a informační systémy. Následovalo vyhodnocení, které nebylo dopředu známo.

Výsledek byl oznámen až v budově pražského Rudolfi na za přítomnosti ministryně kultury Aleny Hanákové. Obsadili jsme druhé a třetí místo, což nás samozřejmě moc potěšilo," hodnotil starosta Miroslav Mališ, jenž doplnil, že obec má 2459 obyvatel, 1300 rekreačních chat a 1300 lůžek.Vedoucí knihovny, galerie a turisticko-informačního centra v Ostravici Martina Klímková se domnívá, že se v takové konkurenci jedná o velký úspěch. „Je to nejvyšší ocenění naší práce. Naše knihovna má 301 čtenářů, kterým můžeme nabídnout 9756 knih. Máme knihy pro děti i dospělé. Dostáváme i knihy z regionálního fondu, které nejdou z fi nančních prostředků obce. Nárůst čtenářů máme přes letní prázdniny, kdy je v obci více chatařů. Tím, že máme knihovnu zároveň spojenou s turisticko-informačním centrem, tak si u nás mohou půjčit za symbolickou pětikorunu knihy i turisté, když tady jsou na delší pobyt," řekla Martina Klímková, která se zamyslela nad tím, čím ostatní knihovny porazili. „Podle mě je to tím, že máme knihovnu spojenou s galerií a turisticko-informačním centrem pod jednou střechou. Spolupracujeme také s ostravickým klubem seniorů, když pořádá nějakou akci. Pořádáme tady také akce pro děti," sdělila Martina Klímková.