Akce s názvem Setkání s osobnostmi se konala v prostorách křesťanského centra Luterské církve evangelické v Bystřici. Letos byli nominováni tři bystřičtí občané. První ocenění převzal Ján Moder, který se nedávno zasloužil o vznik nových prostor pro bystřickou pobočku Základní umělecké školy. „Investoval vlastní finanční prostředky na rekonstrukci prostor pro nové sídlo umělecké školy, kterou v Bystřici navštěvuje 130 žáků,“ připomněl starosta Ladislav Olšar.

Druhou oceněnou je Helena Steblová, která v roce 1944 zachránila život zraněnému partyzánovi, který se schovával v domě rodičů. „Na základě udání byla paní Steblová zatčena gestapem, následně byla mučena a vězněna. Prošla čtyřmi koncentračními tábory,“ uvedl Ladislav Olšar. Helena Steblová v několika větách vzkázala dnešní mladé generaci, aby si vážila blahobytu a hodnot, který v současnosti má.

Třetí nominaci pro rok 2009 získala docentka Marta Štefánková, profesorka opavské univerzity, která v letošním roce obdržela z rukou prezidenta Václava Klause ocenění Nejmladší vědec České republiky. Kromě jednotlivců získaly ocenění i organizace působící v Bystřici.

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Vzientek a bystřický starosta Ladislav Olšar cenu předali Slezské církve evangelické – farnímu sboru Bystřice, a to za zdařilou rekonstrukci staré chátrající fary na sborový dům Kanaan, který bude sloužit křesťanské mládeži. Dále obdržel ocenění dechový orchestr Bystřičanka za 50 let činnosti a také za reprezentaci obce.

Za stejnou činnost byly oceněny folklorní soubory Bystrzyca a Laczka. „Setkání s osobnostmi mělo jedinečnou, dalo by se říci skoro rodinnou atmosféru. Mezi přítomnými byla řada občanů, kteří již v minulosti obdrželi titul osobnost obce. Bohatý doprovodný program umocnil význam této akce, všichni si z ní odnášeli velký zážitek,“ řekl Olšar.