Odkalování Žermanického přivaděče Vyšní Lhoty – Dobrá na katastru území Nižní Lhoty a Nošovice proběhne od 8 do 10 hodin, odkalování Řepníku Dobrá – Tošanovice katastrálního území Nošovic proběhne od 10 do 11 hodin. V této době budou v tocích zvýšené průtoky, je třeba s tím počítat.