Místní poplatky lze zaplatit poštovní poukázkou prostřednictvím pošty, dále převodem na bankovní účet města nebo v hotovosti přímo v budově magistrátu na Radniční ulici, a to v přízemí na oddělení místních daní a poplatků. V tomto případě je ale nutno počítat s delší čekací dobou. Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 8 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin. „Upozorňujeme občany, že mimo tyto hodiny nelze záležitosti místních poplatků na finančním odboru vyřídit,“ řekla mluvčí Magistrátu Jana Matějíková.

Místní poplatek za komunální odpad na osobu a celý rok 2008 činí 492 korun. Lidé starší sedmdesáti let zaplatí ročně jen 252 korun. Od poplatku jsou osvobozeni například studenti ubytováni mimo své trvalé bydliště, dále lidé, kteří se v příslušném kalendářním roce prokazatelně zdržují déle než 9 měsíců v zahraničí a částečně také rodiny s více než třemi dětmi, kdy za čtvrtého a dalšího potomka již platit nemusejí.

Místní poplatek ze psů hradí držitel psa, který má trvalý pobyt na území města Frýdek-Místek. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.