Trámy dřevěné konstrukce kostela, které bylo nutno řádně označit k fotogrammetrickému zaměření a převézt na určené místo v Třinci, sice již zmizely, ale nyní přichází na řadu další pracovní postupy. Ohnivá výheň, která vzplála na začátku srpna, přece jen nezničila vše. „Dohledávání pozůstatků vybavení kostela bude probíhat celý týden, poté naváže vyklizení spáleniště a dokumentace spodní části stavby, to jest podezdívek a podlah. V plánu je také provedení archeologických sond, které prověří stav základových konstrukcí a přinesou informace o vývoji kostela,“ uvedl pro Deník šéf ostravského pracoviště Národního památkového ústavu Michal Zezula.

Prokazuje se, jak je přítomnost památkářů v Gutech důležitá. Pod ohořelými trámy se totiž skrývaly cennosti, které ohnivou výheň „ustály“.

„Byl prováděn také sběr a důkladná dokumentace dochovaných movitých předmětů nalezených ve spáleništi. Aktuálně prostor zkoumají archeologové, kteří dohledávají další zbytky cenných movitých předmětů ve vrstvách spálené hmoty až k podlahám v bývalém interiéru kostela,“ stojí na webu Národního památkového ústavu.

Farář napsal obviněným žhářům dopis. Odpouštíme ze srdce, píše se v němFarář a duchovní správce kostela Božího Těla v Gutech Kazimierz Plachta napsal dopis dvěma mladíkům, kteří jsou obviněni z podpálení historického dřevěného kostela. Farář tvrdí, že oběma odpustil a modlí se za ně. Co v dopise také stojí?
„Drazí Bratři, spojuje nás Kostelík Božího Těla v Gutech. Chci Vás ujistit, že bez ohledu na to, co se stalo, Pán Bůh Vás má rád chtějte otevřít svá srdce na Jeho milost a pocítit ve svých srdcích Jeho Lásku. Nejste sami, Pán Bůh Vás má rád. Kříž, který zůstal, je znamením této Lásky k Vám a ke Každému člověku. Připojuji svou modlitbu a modlitbu farního společenství za Vás a Vaše rodiny. Odpouštíme ze srdce. Chci Vás informovat, že v kostele v Ropici, zasvěceném Zvěstování Panně Marii, jsem sloužil mši svatou za Vás a Vaše rodiny. Ujišťuji o neustálé modlitbě a vyprošuji hodně Naděje do budoucího života.“

Prozatím bylo nalezeno okolo 160 zachovalých předmětů, v celistvém stavu se jich ale bohužel dochovalo pouze pár. Mezi „přeživší“ se řadí oltářní svícen, tři pateny, tři mešní zvonky z 18. století nebo noha klasicistní monstrance. Kupodivu neshořel kompletně celý svatostánek, i z něj zůstaly mírně čitelné zbytky. Pokračování na straně 3

Předměty, které přežily, poputují do laboratoře. „Nalezené předměty budou laboratorně ošetřeny. V případě, že bude možná jejich záchrana, budou také zakonzervovány,“ uvádí Národní památkový ústav. Dřevěný kostelík Božího těla v Gutech z roku 1563 patřil k nejstarším dochovaným dřevěným kostelům nejen na území Těšínského Slezska, ale na území České republiky vůbec.