„Je příjemné, že právě k 222. výročí postavení kostela, se bude farnost, obec a celé okolí moci pochlubit opraveným kostelem,“ řekl kněz Římskokatolické farnosti Ostravice Jaroslaw Marek Folta. Současný špatný technický stav je zaviněn drsnými povětrnostními podmínkami v této podhorské oblasti, chybějícími většími opravami střechy a okapového systému, což způsobuje estetickou a fyzickou degradaci budovy. V zimních měsících, díky padání sněhu či ledu ze střechy kostela, se stává okolí kostela nebezpečným a průchod pro pěší je téměř nemožný.

Předmět projektu je rozdělen do dvou etap. První etapa je představována opravou střechy, včetně vybudování sněhových zábran. Druhá etapa zahrnuje obnovu prostor kolem kostela pro venkovní setkávání věřících, vytvoření odpočinkové zóny a vybudování nového chodníku kolem kostela zlepšujícího bezpečnost chodců.

První etapa již skončila. „V rekordně krátkém čase došlo k opravě střechy, která byla dokončena na letošní pouť. Vezmeme-li v úvahu, že dotace byla přiděla v lednu, jde skutečně o pozoruhodný výsledek. Nyní se farnost soustředí na přípravu druhé etapy projektu, která by měla být ukončena nejpozději do konce prvního pololetí příštího roku,“ vysvětlil kněz.

Výsledkem revitalizace, jejíž celkové předpokládané náklady dosáhnou 4 milionů korun, bude opravená kulturní památka včetně okolí, které se stanou nejen místem duchovních aktivit, ale také setkávání, kulturních akcí, odpočinku a v neposlední řadě přispějí k obnově historického centra obce. „Celý projekt realizuje farnost za finančního a osobního přispění partnerů, obce Ostravice a Biskupství ostravsko-opavského. Hlavní část zdrojů poskytuje dotace z operačního programu,“ uzavřel kněz.