O vodě z pramene v lískoveckém Hájku už přes dvě stě let místní lidé věří, že je léčivá. Zdejší vodu nejen usrkávají přímo na místě, ale mnozí si ji také nabírají do zásoby na doma. Pramen však byl až dosud nedostupný pro lidi s hendikepem, to se ovšem nyní mění. Už tuto neděli 30. srpna v 15 hodin totiž Statutární město Frýdek-Místek, osadní výbor v Lískovci a Římskokatolická farnost Frýdek slavnostně otevírají bezbariérový chodník vedoucí k prameni v Hájku.

Historie pramene v Hájku sahá až do roku 1786, kdy na tomto místě nechal lesník Michal Hirschheimer postavit dřevěný kříž. Studánka už tenkrát to byla místem, kam směřovali poutníci, kteří se účastnili procesí k Panně Marii Frýdecké. Věřili, že studánka má zázračnou moc, proto se k prameni chodili omýt a vodu nabranou do lahviček si odnášeli jako dárek z pouti. Později byl pramen opatřen přístřeším, v roce 1834 přibyla dřevěná kaple svatého Kříže se sousoším Kalvárie, posléze kamenná studna a následně i cementová nádržka na vodu, v níž si poutníci mohli omývat nohy. U kapličky se nachází také sochy Panny Marie a Krista, které nechal zhotovit jako poděkování za uzdravení jeden z věřících.

Zcela novou tvář toto místo dostalo před dvěma lety, kdy město nechalo okolí pramene upravit. Proměnou prošla studánka s výtokem pramenité vody, vyměněny byly staré prošlapané kamenné schody, zmizely „omývací“ betonové nádržky, které nahradil přírodní materiál a přibyly i kamenné lavičky a zastřešený altán. Od autobusové zastávky ke kapličce nyní také vede pohodlný chodník ze zámkové dlažby. Poslední novinkou je nyní nájezd, který umožní přístup k prameni nejen zdravým lidem, ale i vozíčkářům.

Kromě úpravy prostranství nechává město pravidelně každý měsíc provádět také rozbory vody ze zdejšího pramene. Ty většinou potvrzují její dobrou kvalitu, voda obvykle splňuje požadavky pitné vody. Téměř každý rok se však koncem léta vlivem teplého počasí v pramenité vodě přechodně objevují nebezpečné bakterie. Letos byl prozatím poslední odběr proveden koncem července a ten ještě potvrdil nezávadnost a dobrou kvalitu vody. Výsledky dalšího rozboru by měly být známy v průběhu několika dní.