„Vypadáme, že občanům nic neposkytujeme a budeme je pouze postihovat. Ale již rok jim poskytujeme bezúročné půjčky na výstavbu kanalizační přípojky, máme kontaktní místo, kde všichni stavebníci dostávají informace, jak mají postupovat. Snažíme se občanům co nejvíce usnadnit vyřizování povolení k výstavbě přípojky. To, že budeme muset časem postupovat vůči občanům, kteří se nenapojí podle dikce zákona o vodách, je pravdou,“ řekl Olšar redakci.

Více k tématu si přečtěte v souvisejících článcích

„V létě roku 2011 vyhodnotíme postup v napojování na vybudovanou kanalizaci a budeme intenzivně jednat s občany, kteří nebudou napojeni,“ upozornil. Dlouhodobý projekt osmi měst a obcí, který se týká sítě kanalizace a čistíren odpadních vod, si vyžádá více než miliardu korun. Oficiálně skončí zhruba za rok.