V současné době tam v souvislosti se stavbou obchvatu pokračují uzavírky ve dvou úsecích. Informovala o tom mluvčí třineckého městského úřadu Šárka Szlaurová.

„Dopravní omezení v první etapě potrvá až do 31. října. Provoz bude i nadále v uzavřených úsecích veden v jednom jízdním pruhu a řízen semafory," uvedla Šárka Szlaurová s tím, že autobusová zastávka „Oldřichovice, u Jakubků", která se nachází mezi uzavřenými úseky, bude i nadále obsluhována bez omezení.

Ve druhé etapě stavby, která potrvá od 1. do 15. listopadu, bude provoz na zmíněné silnici zcela uzavřen a převeden na náhradní staveništní komunikaci. „Než bude celá stavba nové komunikace dokončena, musí řidiči počítat s dopravním omezením i zde," zdůraznila mluvčí městského úřadu. Provoz v uzavřených úsecích bude i nadále přechodně řízen semafory. Autobusová zastávka „Oldřichovice, u Jakubků" bude ze stávajícího místa u silnice III/01141 přemístěna na novou staveništní komunikaci.

Nejde zdaleka o jedinou dopravní komplikaci na Třinecku. Prodloužení dopravního omezení na silnici I/68 v Neborech prověří nervy řidičů do 6. listopadu, navíc Ředitelství silnic a dálnic v pátek 21. října zahájí práce související s opravou propustku na silnici I/68 v katastru Ropice, konkretně v lokalitě Za Lesem. Provoz na silnici bude uzavřen pro všechna vozidla až do ranních hodin 24. října. „Objízdná trasa pro vozidla do 12 tun bude vedena po silnici I/11 přes Ropici a silnici I/48 v Českém Těšíně na silnici II/648 do Třanovic a zpět po silnici I/68 a II/474 v Hnojníku," informovaly webové stránky hutnického města. Autobusová zastávka „Třinec, Nebory, hranice" a „Ropice, u Kišů" nebude v uvedenou dobu obsluhována. Dokončovací práce budou pokračovat až do 31. listopadu. Město zároveň informovalo o tom, že provoz v tomto úseku povede ve zúžených jízdních pruzích a bude řízen kyvadlově semafory. Dobrou zprávou naopak je, že úplná uzavírka komunikace u pošty v Neborech má skončit 30. října.