Podle místních i architektonické studie, kterou si nechalo město zpracovat, jsou stávající zpevněné plochy, infrastruktura a městský mobiliář ve špatném technickém stavu. Součástí revitalizace má být rekonstrukce ploch a chodníků, oprava osvětlení, přibýt by měly nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, informační plochy a zeleň. Změnit by se měl i stánkový prodej.

„Veřejné prostranství před kulturním domem bývalých Válcoven plechu se dá chápat jako významné lokální centrum, kde se soustřeďují veřejné aktivity přilehlého sídliště. Ovšem chybí zde atraktivita v podobě zajištění symbiózy služeb a úpravy prostředí, která by toto místo přiblížila soudobým požadavkům na veřejné prostranství. Důležité je pak toto prostranství po rekonstrukci pravidelně udržovat a pečovat, aby se zamezilo bezdomovectví či odlivu obyvatel sídliště do jiných atraktivnějších míst,“ píše se v architektonické studii s navrhovaným řešením dotčeného území. Město nově vypsalo zakázku na zpracování projektové dokumentace.

Často opilí lidé bez domova dlouhodobě obtěžují kolemjdoucí v okolí tamních prodejen. Město problém připouští, zároveň ale dodává, že má minimum zákonných možností, jak se s těmito existencemi vypořádat. „Městská policie dělá, co může, státní policie taktéž. Potřebovali bychom změnu legislativy. Když přijde městská policie a vyhodí takovou osobu z místa a on se pak do půl hodiny vrátí, nic to neřeší,“ uvedl při březnovém jednání frýdecko-místeckých zastupitelů primátor Michal Pobucký.

Do stavebních úprav by se měli zapojit i vlastníci soukromých objektů v lokalitě. Také architektonická studie poukazuje na to, že celkový fyzický a estetický stav objektů v prostranství je špatný a je řešen živelně formou drobných a nekoncepčních úprav.

„Doménou je barevná tvarová a materiálová různorodost včetně barevného reklamního smogu různého stáří a aktuálnosti. Vzhled fasád působí chaoticky a neuspořádané,“ stojí ve studii.

První etapa má řešit stavební úpravy objektů a jejích fasád a odstranění části staveb. Plánovaná druhá etapa se týká provedení vlastní rekonstrukce prostranství. Podle předběžných odhadů by měla revitalizace veřejného prostranství vyjít na dvanáct milionů korun.