Takový přenos se uskutečnil minulý týden z třineckého Kardiocentra Nemocnice Podlesí do Kulturního domu Trisia.

Tam se na 9. kardiodni sešla tisícovka odborníků, kteří mají k podobným záležitostem, jako je boj o záchranu lidské zdraví a života, co nejvíce hovořit.

Operace lidského srdce byla tentokráte přenášena jak pro kardiochirurgy, tak pro zdravotní sestry. Odborníci přímo diskutovali s operujícím lékařem a ten v průběhu operace odpovídal na jejich otázky a vysvětloval svoje postupy.

Kardioden však měl jednu ústřední myšlenku, aby všichni účastníci dokázali vytvořit jeden perfektně sehraný tým, který má jednotné znalosti, způsoby vyšetření pacientů, shodnou strategii léčby a způsob sledování pacientů po provedené léčbě.

Protože kardiomedicína jde mílovými korky kupředu, jak potvrdil primář Kardiocentra Nemocnice Podlesí Marian Branny, budou se setkání lékařů a odborného personálu v Třinci pořádat pravidelně každý rok.