V první polovině srpna přijali policisté na tísňové lince oznámení muže, který jim do telefonu vyprávěl pohádku, jak má doma puštěný plyn a zapálenou svíčku. Také vznesl požadavek, že chce hovořit s policejním vyjednavačem, neboť to prý takto viděl v televizi, takže má znalosti o tom, jak se v takových krizových situacích má postupovat.

Na místo tedy neprodleně vyjela hlídka obvodního oddělení Třinec a také místní hasiči. Ti na místě provedli měření, kdy jakýkoliv únik plynu samozřejmě nezjistili.

Pokud už je vůbec potřeba na oznamovateli něco ocenit, pak jistě to, že i v podroušeném stavu prokázal jistou dávku pohotovosti a stále mu to myslelo. Ačkoliv byl totiž zjevně pod vlivem alkoholu, policistům na místě zdůvodnil, proč únik plynu hasiči nezaznamenali. Vysvětlil jim, že si nejprve dopřál několik osvěžujících pěnivých moků, načež ale zavrávoral a nedopatřením vytrhnul hadici vedoucí od plynového ohřívače vody. Přívod plynu však neprodleně zastavil ještě před příjezdem složek IZS.

Kde si však mezitím našel čas na volání na tisňovou linku, to už jaksi vysvětlit neuměl.

Jen o několik dní později přijal operační důstojník na lince tísňového volání jiné oznámení, a to informaci o uložení výbušniny. Volající však ke své osobě neuvedl žádné údaje a domáhal se tentokrát hovoru s pyrotechnikem. Patrně i toto viděl v nějakém televizním seriálu.

Policisté se bleskově dovtípili, která bije, a protože pro ně oznamovatel nebyl neznámou osobou, vydali se muži zákona najisto do jeho bydliště. Nebylo překvapením, že oznamovatel byl řádně pod parou i tentokrát.

„Provedená dechová zkouška vykázala u muže téměř čtyři promile alkoholu. Dotyčný hlídce uvedl, že si nepamatuje, že by na tísňovou linku vůbec volal. Měl ale smůlu, byl zajištěn a předán na protialkoholní záchytnou stanici. Po vystřízlivění u výslechu policistům uvedl, že v daný den zkonzumoval několik litrů vína, a proto si nic nepamatuje. Své volání na tísňovou linku nedokázal vysvětlit, svého jednání však litoval,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Nyní bude litovat ještě víc, jelikož policisté uvedená jednání 40letého muže zadokumentovali a následně oznámí příslušnému správnímu orgánu jako přestupek na úseku zákona o elektronických komunikacích. Za zlomyslná volání tak nyní muži hrozí až 200tisícová pokuta…