Živě se diskutovalo na téma projektu MHD zdarma. Na rozdíl od Ostravy, kde systém funguje pouze v období smogu, zde budou lidé cestovat bezplatně každý den. Město si slibuje, že většina z nich díky tomu vymění vlastní vozy za autobusy. Opozici se naopak zdá mnohamilionový výdaj z rozpočtu města zbytečný.

Podle Rafaela Kučíka celý projekt v žádném případě ekologii neuleví, lidé i nadále budou jezdit do centra auty, neboť atraktivitu a komfort MHD zdarma vidí velice nízkou. „Za 100 až 150 milionů, které budou celý projekt stát, by se daly pořídit například ekologické autobusy, nebo se peníze mohly zainvestovat například do zkrápění a oplachu silnic. To jsou věci, které by ekologii jistě prospěly,“ řekl Rafael Kučík.

V souvislosti s tím poukázal na to, že četnost úklidu komunikace je nedostačující a prašnost vysoká. Na toto reagoval Jaromír Kohut, ředitel technických služeb, tím, že veškeré čištění a údržba se provádí na základě daného harmonogramu. „Existují však i komunikace, na kterých provádíme strojní čištění s vyšší četnostní v porovnání s krajskými komunikacemi,“ dodal ředitel.

Do diskuze se zapojil i Miloslav Merta. Ten dokonce v souvislosti s MHD zdarma navrhoval zrušení komisí, které dle něj stejně neberou v potaz podávané návrhy opoziční strany. „Nemá smysl plýtvat penězi daňových poplatníků. MHD zdarma je jen pokus, jak odlehčit dopravě. Pokus za 150 milionů korun. Jsem přesvědčen o tom, že MHD zdarma je určena jen určité skupině. Neprojeví se na odlehčení dopravního systému ve městě,“ doplnil Merta.

Primátor Petr Cvik uvedl: „My si za celým projektem stojíme. Z hlediska současné a také ekologické situace ve městě si myslíme, že napomůžeme ke zlepšení životního prostředí.“

Během jednání opoziční strana vyjádřila nesouhlas s realizací návrhu a klub ODS zastupitelstvu navrhl upustit od projektu MHD zdarma. O návrhu se hlasovalo – návrh nebyl přijat. Občanský demokrat Petr Konůpka projekt považuje za drahý populismus. „MHD zdarma nebude sloužit všem občanům města, ale jenom určitému okruhu a zaplatí stejně všichni rovným dílem,“ dodal opoziční zastupitel.

Projekt MHD zdarma je plánován po dobu, než bude dostavěn obchvat města.