Výhrady dospěly do takové fáze, že zastupitel Petr Konůpka (ODS) žádá radnici, aby ve Zpravodaji vytiskla veřejnou omluvu za některá údajně nepravdivá tvrzení, která o něm ve Zpravodaji vyšla. Zároveň poukázal i na některé další faktické chyby v jiných článcích – a také v tomto případě žádá uvedení věcí na pravou míru. Mimoto znovu předložil zastupitelům návrh, aby Zpravodaj města změnil periodicitu a namísto jednou za dva týdny vycházel pouze jednou měsíčně.

„Radní prostřednictvím Zpravodaje osobně napadají opoziční zastupitele, kteří nemají žádnou možnost se odpovídajícím způsobem bránit. V mém konkrétním případě jde například o tvrzení, že jsem měl nabádat primátorku k porušování zákona,“ pověděl zastupitel Petr Konůpka. „Na jiném místě ve Zpravodaji zase vyšla informace, že kontrolní výbor provedl kontrolu ve společnosti Sportplex a že vše bylo v pořádku. Kontrolní výbor ale žádnou takovou kontrolu neprovedl,“ divil se Petr Konůpka. „Žádám proto zveřejnění omluvy a uvedení skutečností na pravou míru,“ dodal.

„Radní si prostřednictvím Zpravodaje dělají vlastní volební kampaň a ideologický plátek,“ přidal se ke kritice zastupitel Miloslav Merta (ODS). „Radní veřejnost informují o tom, jak je ODS primitivní a následují informace o tom, jak radní splnili další bod svého programového prohlášení. Informace opozice jsou zásadně odmítány. Takovéto praktiky bych přirovnal k předrevolučnímu Rudému právu,“ shrnul kritiku zastupitel Rafael Kučík (ODS).

Tyto názory však radní zásadně odmítají. „Ve Zpravodaji žádná nepravda nevyšla. Opozice navrhovala mé odvolání z důvodů ideologických, proto jsem hovořil o ideologii. Ve Zpravodaji bylo otištěno, co jsem řekl,“ reagoval na výtky náměstek frýdecko-místecké primátorky Miroslav Dokoupil (KSČM). „U kontroly Sportplexu je možné, že se omylem stala chyba a že došlo k záměně kontrolního a finančního výboru,“ připustil náměstek primátorky Michal Pobucký (ČSSD).

„Zásadně odmítám, že by ve Zpravodaji vycházela jakákoliv propaganda. S takovýmito výrazy se rozhodně nemohu ztotožnit. Ohrazuji se proti tvrzení, že by byl Zpravodaj propagandistický nebo že by byl veden jako Rudé právo,“ protestoval rovněž náměstek primátorky Petr Cvik (ČSSD). „Jde o Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku a mohou do něj tedy přispívat členové rady města,“ připomenul Petr Cvik. Zastupitelé poté hlasovali o návrhu Petra Konůpky, aby Zpravodaj vycházel pouze jednou měsíčně. Tento návrh ale, stejně jako už několikrát v minulosti, ani tentokrát neprošel.