Rada města rozhodla, že novou ředitelkou Centra pečovatelské služby (CPS) Frýdek-Místek se stane s platností od 1. července Eliška Adamová.

Manželka radního Miroslava Adama (ČSSD), který zároveň působí jako hlavní lékař v Centru zdravotních a sociálních služeb FM, pracovala v této městské příspěvkové organizaci jako vedoucí sociálně-právní poradny.

Osmadvacet zaměstnanců CPS však veřejně zažádalo o dohled nad „čistotou a korektností“ výběrového řízení. Upozornili na nestandardnost samotného řízení s tím, že je předem šité na míru nově navrhované ředitelce, o jejíž pracovních schopnostech zároveň pochybují.

Také tvrdí, že díky politickému působení svého manžela využívá i jistých výhod a privilegií. Dodali, že svou budoucí funkcí ředitelky se sama „chlubí“ již několik let. Z celkem 9 uchazečů o tuto funkci vybrala rada města 14. června právě ji.

„Výběrové řízení bylo vypsáno velmi podivně, nebyly v něm žádné zvláštní požadavky, dokonce ani požadavek na vysokoškolské vzdělání, přitom je tam platová třída dvanáct,“ upozornil na zasedání zastupitelstva opoziční Petr Konůpka (ODS), který společně se svými stranickými partnery viní vedení města ze střetu zájmů, když radní volil svou vlastní ženu.

„Máme podezření ze zmanipulovaného výběrového řízení pro předem připravenou osobu. CPS je městská společnost s desetimilionovým ročním rozpočtem a více než 50 zaměstnanci. Takové zařízení by měl řídit zkušený, vysokoškolsky vzdělaný manažer. Eliška Adamová má pouze střední školu,“ upozornil Konůpka s tím, že veškeré informace k průběhu výběrového řízení magistrát města tají.

„Dokonce jsem se nedozvěděl, zda vůbec něco takového existuje. V kuloárech jsem se dozvěděl o tom, že se radní rozhodli žádné informace neposkytovat,“ doplnil.

Stejný postup zvolila také ředitelka Adamová. Ta na dotaz Deníku, zda by se mohla k celé záležitosti vyjádřit, stručně prohlásila: „Ještě jsem žádné oficiální uvědomění ke svému zvolení nedostala. Nebudu se k ničemu vyjadřovat.“

Rada města se brání tím, že výběrové řízení na ředitele CPS bylo vyhlášeno nad rámec zákona. Ten totiž umožňuje obsadit místo ředitele takovéto městské příspěvkové organizace přímo, tedy bez výběrového řízení. Přesto bylo řízení vypsáno. „Nastavení kvalifikačních předpokladů uchazeče o toto místo přesně odpovídala profilu současné ředitelky, jejíž odbornost dlouhé roky nikdo nezpochybňoval,“ upřesnila Jana Matějíková, mluvčí magistrátu.

„Současná ředitelka Jaroslava Najmanová prošla výběrovým řízením v roce 2005. Jednalo se o jiné podmínky výběrových řízení, uchazečů s vysokoškolským vzděláním a s praxí nebylo tolik, jako dnes. Rozhodně neměla dvanáctou platovou třídu, jako bude mít teď paní Adamová. Protože na 12. platovou třídu je dle katalogu prací nutná vysoká škola. Teď již nikde nevybírají středoškoláky, ani náš magistrát ne. Žádné výběrové řízení, kromě toho na ředitele naší organizace, není vypsáno na středoškoláka. A to se jedná o úředníky magistrátu, ne o zodpovědnější funkce, jako je ředitelka,“ reagovala Iveta Kolářová, zaměstnankyně CPS a jedna z uchazeček výběrového řízení.

„S paní Adamovou pracuji zhruba 7 let. Současná paní ředitelka je její pravý opak, vychází se všemi pracovníky, je zodpovědná, spolehlivá, pracovitá a je pro nás přirozenou autoritou, protože zná perfektně problematiku sociální práce. Byli jsme nuceni se smířit s tím, že odchází do důchodu, ale nechceme se smířit s tím, že ji nahradí paní Adamová, která nezvládá sama svou práci,“ doplnila Kolářová.

Zároveň dodala, že díky Adamové dostala organizace pokutu od inspekce z Moravskoslezského kraje, protože se dopustila správního deliktu dle zákona o sociálních službách tím, že po celou dobu fungování sociální poradny nevedla řádně své záznamy.

„Protesty zaměstnanců centra jsou interní záležitostí organizace, nebudou řešeny přes média, ale formou dialogu s příslušnými vedoucími či zástupci zaměstnanců. Mediální útoky na kteréhokoli kandidáta přihlášeného do výběrového řízení, jehož výsledek ještě není znám, lze považovat za diskriminační, kandidáta totiž bez ohledu na jeho kvality předem poškozuje. Stejně diskriminační může být pro kandidáta i skutečnost, že je manželem či manželkou některé nebo některého z radních či zastupitelů města,“ napsala mluvčí města.

„Určitě budeme žádat radu o vysvětlení na zastupitelstvu, myslím, že zastupitelé politických klubů by se měli konečně zajímat o to, co dělá pár vyvolených v městské radě,“ vyjádřil se Konůpka.