Přípravné práce začaly už v úterý. V blízkosti opravovaných budov musejí chodci počítat s mírným omezením v podobě mobilního oplocení, které zúží přilehlý chodník. Přístup do restaurace bude možný přes staveništní lávku. Toto omezení potrvá zhruba jeden měsíc. Následně až do února budou práce pokračovat, ale už hlavně ve vnitřních prostorách budov.

Stavební práce budou zahrnovat vybudování hydroizolace, a to i pomocí tlakové injektáže, a sanaci poškozených omítek, vnitřních i vnějších. Součástí bude také dodávka vzduchotechnické jednotky s rekuperací včetně přívodního a odvodního potrubí.

„Cílem je samozřejmě zachovat a udržovat historické budovy v památkové zóně města v co nejlepším technickém stavu a vytvořit v nich vhodné zázemí pro činnost, která je v nich provozována. Nyní v dotčených budovách sídlí magistrát, ale také banka. V suterénu, který je nyní poškozen vlhkem, jsou umístěny zejména archivy těchto institucí, což je velmi nevyhovující. Díky opravě a pořízení rekuperační jednotky pro větrání dojde ke zlepšení celkového stavu daných prostor," řekl náměstek primátora Jiří Kajzar.

Zhotovitelem prací je ostravská společnost, která v soutěži nabídla nejnižší cenu za realizaci zakázky něco přes 2,3 milionu korun včetně DPH.