„Průměrná cena souvislé opravy na jeden kilometr činí zhruba 4,6 milionu korun. Nejrozsáhlejší opravy jsou plánovány v okrese Frýdek-Místek, a to v celkové délce takřka dvacet kilometrů,“ přiblížil náměstek hejtmana Miroslav Novák.

V současnosti má kraj na souvislé opravy vyčleněno 115 milionů korun. Tato částka však údajně nepokryje opravy všech navržených úseků, navíc vyhodnocení stavu vozovek po letošní tuhé zimě může znamenat aktuální potřebu dalších oprav.

„Proto budu v průběhu celého roku intenzivně usilovat o podstatné navýšení objemu financí tak, aby došlo k realizaci většiny potřebných oprav,“ doplnil Miroslav Novák. (map)