Frýdek-Místek chystá novou zajímavost pro turisty. Po letech příprav dojde k rekonstrukci vzácné krypty v bazilice Navštívení Panny Marie, která ukrývá ostatky kněžích a šlechticů z rodu Pražmů a sedmi tragicky zahynulých poutníků (v roce 1750 se utopili v rozvodněné Ostravici). Po opravě podle návrhu světoznámého architekta a frýdecko-místeckého rodáka Marka Štěpána bude krypta zpřístupněna veřejnosti.

Prázdný mincovník.
Trojice na Frýdecko-Místecku vykrádala mincovníky, vybrala i sbírku pro nevidomé

Dle návrhu vznikne v podzemí jeden velký prostor s novou podlahou a osvětlením. „Dojde také k opravě schodů, k instalaci kamer i vybudování malého infopointu a zázemí pro průvodce. Řemeslníci odstraní stávající konstrukce se skly, za kterými jsou uloženy ostatky. Díky rekonstrukci dojde k obnově původního odvětrávacího systému, který bude opět zajišťovat stálou klimatickou pohodu. Jisté je, že současný vstup do krypty zůstane zachován,“ popsal plány asistent děkanátu Michal Bučko.

Marek Štěpán patří k nejuznávanějším světovým architektům v oblasti sakrálních staveb. Jeho rukopis ve Frýdku-Místku nese presbytář v kostele sv. Jana Křtitele, navrhl také místeckou tržnici nebo rekonstrukci budovy Boromea a další. Práce na kryptě jsou pro něj dosud nejvýznamnější zakázkou v jeho rodišti.

Dobová pohlednice zachycující procesí mířící do baziliky (tehdejšího Mariánského kostela).Dobová pohlednice zachycující procesí mířící do baziliky (tehdejšího Mariánského kostela).Zdroj: Libor Solař

„Má to pro mě velký význam, když si uvědomím, že mí předkové chodili do baziliky téměř denně, třeba moje prateta. Oslovují mě také příběhy lidí, kteří jsou v kryptě pochováni. Práci to pak dodává jinou hloubku. Za nejzásadnější považuji, aby ostatky zakladatelů baziliky byly uloženy důstojně. Oceňuji, že někdo v minulosti ostatky přenesením vlastně zachránil, protože se původně nacházely v podmáčeném terénu. Současné umístění v prosklené vitríně však nepovažuji za vyhovující. Setkal jsem se dokonce s rodinou Pražmů a probírali jsme vzhled budoucího náhrobku a vyřešení vnitřku krypty. Uložení poutníků je ale správné, stejně jako připomenutí jejich příběhu,“ vysvětlil architekt Marek Štěpán. Ve svém oborou již získal řadu ocenění, například jím navržený kostel sv. Václava v Sazovicích byl vybrán mezi 10 nejlepších staveb světa roku 2017 a kostel v Brně-Lesné patří k 10 nejlepším interiérům světa roku 2021.

Velikonoční městečko na Náměstí Svobody ve Frýdku-Místku, 6. 4. 2023.
VIDEO: Velikonoční městečko ve Frýdku-Místku. Prsty u pletení pomlázek zebaly

„Jsem velmi potěšen, že naše město je zajímavé pro světové architekty. Po Evě Jiřičné, která připravila studii budoucího Kulturního centra, je Frýdek-Místek opět spjat s významným architektem Markem Štěpánem. Jeho ateliér je zárukou vysoké kvality a myslím si, že se budoucí návštěvníci krypty mohou těšit na nevšední zážitek,“ uvedl primátor Petr Korč, který se pravidelně schází na ekumenických schůzkách s představiteli církví ve městě, naposledy právě v bazilice minor.

Farnost má nyní hotový projekt na rekonstrukci krypty včetně závazného stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a čeká na vypsání dotačního titulu. Pokud dojde k získání dotace, práce začnou nejdříve začátkem příštího roku a odhadem potrvají dva roky. Po zrekonstruování krypty farnost plánuje opravit také varhany a oltář v křížové kapli chrámu.