Pramen v Hájku je společně s přilehlou kapličkou oblíbeným turistickým cílem lidí nejen z Frýdku-Místku. Voda, které mnozí připisují léčivé účinky, ale v minulém roce přestala vytékat z upraveného rezervoáru. Lidé si ji od té doby nabírají z potrubí, které ústí o pár metrů dále. Asi za dva měsíce by tok pramene měl být opět ve „starých kolejích".

Město, které rezervoár získalo loni v září od frýdecké Římskokatolické farnosti, kvůli hledání příčin nechalo zpracovat hydrogeologický posudek. Na základě něj byla vytvořena projektová dokumentace, a včera vedení Frýdku-Místku vypsalo výběrové řízení na stavební firmu, která se o opravu postará.

A v čem spočívá závada? Podle projektu je pravděpodobně poškozené původní jílové těsnění, proto dochází k nedostatečnému zadržení vody v jímce.

„Nespolehlivé těsnění nezajišťuje dostatečnou výšku hladiny vody tak, aby mohla být odebírána na schodišťových stupních na vnější straně altánu. Voda má z jímky odtékat trojicí ocelových potrubí do prostoru schodišťových stupňů a dále odpadním potrubím k potoku. Dnes odtéká pouze odpadním potrubím, to znamená, že podzemní voda vystupuje kolem konstrukce altánu a nedosahuje potřebné úrovně vody v pramenní jímce," píše se v projektové dokumentaci.

, která vyhraje výběrové řízení, má na opravu podle informací v zakázce čas do října. Poté by si lidé mohli pro vodu chodit tam, kde byli léta zvyklí. Pokud bude tekutina pitná. Hygienici odebírají vzorky na konci každého měsíce, a posledně výsledky nedopadly dobře. Ve vzorku z července totiž byly koliformní bakterie a bakterie Escherichia Coli, voda tedy není pitná. Výsledky nových rozborů by měly být v září.