Za nedávné rozšíření bazénu o další atrakce a dětský bazén zaplatila třinecká Správa tělovýchovných a rekreačních služeb (STaRS) více než 5,9 milionu korun, tedy zhruba čtvrtinu svého ročního rozpočtu. „Byla to nejnižší cena ve výběrovém řízení. Atrakce přinesou ekonomický efekt, přilákají zákazníky. Provozní náklady budou méně ztrátové, což se projevuje již nyní. Od 22. prosince, kdy začal bazén fungovat pro veřejnost, přišlo jen do konce roku 2760 návštěvníků,“ řekl dnes redakci šéf příspěvkové organizace Radek Procházka.

Podle něj zmizely problémy s nízkou teplotou vody, na kterou si lidé v minulosti stěžovali. "Navíc její chemická úprava je již plně automatická," dodal.

Vše souviselo s kompletní změnou technologie třineckého bazénu, kterou si vynutila tři roky stará nepodařená veřejná zakázka. Radní hutnického města nakonec rozhodli, že původní keramiku nahradí nerez. Tyto práce se však zavázala uhradit firma, která za závady přiznala odpovědnost. Investice STaRS původně v plánu nebyla.

Příspěvková organizace k ní přistoupila kvůli obavě, že bazén bez atrakcí nebude Třinečany lákat. „Pokud bychom jen vyměnili pětadvacetimetrovou vanu, krabice by zůstala krabicí. Současně se proto rozhodlo, že k bazénu se přidají i ty atrakce, které jsou jeho jakousi přidanou hodnotou. Děti se tam vyřádí, dospělí poklábosí. Nakonec se zjišťovala cena a STaRS na to přistoupila,“ popsal třinecký místostarosta Ivo Kantor (ODS). „Organizace to zaplatila z rezervního fondu,“ dodal.

Problémy krytého bazénu začaly na podzim 2006, kdy se přišlo na úniky většího množství vody.

Jiří Dohnal, ředitel stavební firmy, která za závady přiznala zodpovědnost, dnes redakci zaslal toto vyjádření:

"Naše firma vyhrála veřejnou soutěž a rekonstrukci provedla. Protože však z různých důvodů docházelo na bazénu k úniku vody, byla provedena záruční oprava s bezvadným výsledkem. Příčin úniku vody bylo, jak je v těchto případech obvyklé, více. Od nevhodného projektového řešení přes závady v kvalitě prací subdodavatelů až po manažerské chyby v naší společnosti. To souvisí i s řešením nákladů na záruční opravu, které uplatňujeme u našich subdodavatelů, tak u pojišťovny. Tento proces však není ukončen, nelze tudíž předjímat jeho výsledek. Závěrem mi dovolte popřát plnou spokojenost návštěvníkům třineckého bazénu a jeho bezproblémový provoz. Investice STaRS, o níž se zmiňujete, se týkala bazénových atrakcí, které naše firma nerealizovala."

PŘEČTĚTE SI TAKÉ:

Opravený bazén čekají zkoušky

Chyba má stát firmu miliony

Třinecký bazén se opět opravuje, na vině je špatná izolace