„V minulém týdnu jsme dokončili opravu komunikace na ulici Bahno-Příkopy, od garáží po ulici Čelakovského, kde jsme nejprve vyfrézovali svrchní část asfaltového povrchu a po vyčištění a provedení spojovacího asfaltového postřiku jsme finišerem položili nový povrch a následně jsme ještě provedli ošetření pracovních spár. Rovněž jsme v uplynulém týdnu dokončili opravy komunikací na ulicích Jabloňová a Žižkova a opravili jsme chodník na ulici B. Němcové,“ uvedl předseda představenstva Jaromír Kohut.

Aktuálně technické služby dokončují rekonstrukci příjezdových ploch a vstupů do MŠ J. Myslivečka. Souběžně s touto akcí probíhají opravy zpevněných ploch v Sadové ulici před domem s pečovatelskou službou ve Frýdku a oprava chodníků v areálu MŠ Lískovecká. Tento týden je na programu pokládka asfaltobetonové směsi na chodníku u autobusového zálivu v Revoluční ulici a také se opravuje místní komunikace v Chlebovicích před prodejnou Jednota. Některé již zahájené práce budou pokračovat i v září, jde o opravy chodníků na ulici Pod Školou a Nad Stadionem ve Frýdku, včetně výměny silničních a chodníkových obrub.

„Město vlastní zhruba 175 kilometrů vozovek a 180 kilometrů chodníků. Každoročně do jejich údržby investuje desítky milionů. Letos je v rozpočtu vyčleněno na opravy cest a chodníků téměř 33 milionů korun,“ doplnil náměstek primátora Karel Deutscher.

V opravách komunikací v majetku města budou technické služby pokračovat i po prázdninách. V září je v plánu oprava desítky cest a chodníků.

Stavba obchvatu Třince u Nebor.
Tendr na poslední úsek obchvatu Třince se zopakuje