Cestující můžou využívat například nově vybudovaný autobusový záliv v Nádražní ulici. „Došlo k odstranění stávajícího zdeformovaného živičného krytu, pokládce nového podkladu ze speciální betonové směsi odolné jak proti počasí, tak proti chemickým posypovým materiálům," informoval předseda představenstva městské společnosti TS Jaromír Kohut. K tomu jsou na novém zálivu vybudovány speciální betonové obrubníky přiléhajícího chodníku.

K závěru se blíží také rozsáhlá rekonstrukce chodníku na centrálním hřbitově, kde pracovníci technických služeb nahradili asfaltobetonovou směs zámkovou dlažbou. „V období dušiček bude již průchod hřbitovem zcela bez omezení a plně komfortní," slíbil Jaromír Kohut.

Oprava komunikace se naopak zbrzdila v ulici I. P. Pavlova, kde zaměstnanci narazili na nepředpokládanou překážku v podobě kořenu stromu, který brání v pokračování činnosti. Nyní se čeká na vyřízení povolení ke kácení, aby bylo možné práce dokončit. S delším omezením pohybu, než bylo původně v plánu, musí lidé počítat ve Vrchlického ulici, kde je na programu souběžně více prací několika společností.

Technické služby tam plánují vyfrézování živičného krytu, vyčištění či případně sanaci. Podobným způsobem pracovníci technických služeb opraví i komunikaci vedoucí k hřišti na Lysůvkách, kde po vyčištění komunikace položí živičný vyrovnávací podklad a živičný kryt.

V posledním říjnovém týdnu začne i další etapa výstavby chodníku v Lískovci. Technické služby navážou na už vybudovanou část a budou pokračovat od hřbitova směrem k centru Lískovce. Chodník, který bude dlouhý 140 metrů a na šířku bude měřit 150 centimetrů, bude tvořen zámkovou dlažbou, dlážděné budou i rekonstruované vjezdy na pozemky. I zde se musí chodci i řidiči obrnit trpělivostí, protože lze předpokládat, že práce negativně ovlivní provoz po komunikaci vedoucí podél stavby. Na začátku listopadu se budou lidé na více místech města setkávat s opravami chodníků, které schválili radní. Jde o ulice Ostravská, Dr. Antonína Vaculíka, Janáčkova, Kvapilova a část třídy T. G. Masaryka.