„Při realizaci základů bezbariérové rampy bylo zjištěno, že dochází ke kolizi s optickým kabelem. Bylo nutné provést stranovou přeložku tohoto kabelu, což souviselo s posunutím termínů," uvedla mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková s tím, že práce na spojnici Sadové a Žižkovy ulice začaly loni v polovině září.

Nebyly to přitom první opravy v posledních letech. Před bezmála třemi roky město provedlo nejnutnější opravy polovinu lávky, kterou dělí koridor s inženýrskými sítěmi a horkovodem, zaslepilo. Zmizelo staré zchátralé schodiště, místo kterého město vybudovalo nové tak, aby mohla v provozu zůstat alespoň jedna část lávky.

V posledních měsících pracovníci firmy, která loni veřejnou zakázku získala, odstranili asfaltovou mostovku a nahradili ji pozinkovanými ocelovými rošty. Po otrýskání ocelových konstrukcí na ně nanesli nový nátěr. „Byla provedena výměna zábrany nad železniční tratí a nově byly vybudovány zábrany proti pádu zmrazků nad silnicí I/48," řekla mluvčí s tím, že základy stavby se dočkaly sanace. Lávku, která vede přes silnici a železnici, mohou nově využívat vozíčkáři nebo maminky s kočárky.

Součástí stavebních prací totiž bylo vybudování rampy. „Náklady na rekonstrukci přesáhly 15 milionů korun včetně DPH," dodala Matějíková. Přestože chodci opravenou lávku využívají už nyní, stavba není oficiálně v provozu. Podle Miroslava Hronovského, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství, dosud nedošlo k předání díla. „Oficiálně se tam provoz spustit nedá. Lávka hotová je, ale po právní stránce se jedná pořád o staveniště. Takže vstup je tam víceméně na vlastní nebezpečí," uvedl vedoucí odboru. Město podle něj s firmou ohledně předání díla stále vede jednání. „Na některých věcech se nejsme schopni se zhotovitelem dohodnout. Do té doby, než jednání skončí, situaci komentovat nebudeme," uvedl Miroslav Hronovský s tím, že předání očekává do konce března.