Nový projekt frýdecko-místecké nemocnice „KPR do škol“ má školákům pomoci správně zareagovat a pomoci sobě i druhým. „Cílem projektu je naučit starší žáky základy poskytování první pomoci při úrazech a poraněních či náhle vzniklých onemocněních, kdy dochází k selhání základních životních funkcí člověka a ohrožení jeho života,“ vysvětlila Jarmila Dostálová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

Děti se naučí, jak ošetřovat krvácivá poranění, popáleniny, pohmožděniny, podvrtnutí, zlomeniny či bodnutí hmyzem nebo kousnutí hadem. „Budeme se také snažit je naučit, jak rozeznat příznaky srdeční zástavy, hypoglykemického kómatu i epileptického záchvatu. Zároveň se seznámí s prostředím nemocnice, prohlédnou si zejména urgentní příjem, jednotku intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitační oddělení a dětské oddělení,“ upřesnila náměstkyně Dostálová.

Důležitou součástí výuky je také kardiopulmonální resuscitace neboli KPR, podle které je projekt nazván. Na učebních modelech figurín dospělých i dětí si žáci pod dohledem školených sester vyzkoušejí správnou techniku masáže srdce a umělého dýchání. Naučí se také zacházet s automatickými defibrilátory, které jsou nainstalovány na mnoha veřejných místech, například na nádražích nebo v supermarketech. Na pořízení učebního trenažéru pro nácvik resuscitačních technik přispělo město pětašedesátitisícovou dotací, zároveň také poskytlo 25 tisíc korun na zakoupení pomůcek pro nácvik resuscitačních technik. V době od října do března se projektu „KPR do škol“ zúčastní celkem dvaadvacet osmých tříd z devíti základních škol ve Frýdku-Místku a Lískovci. 

Dětské hřiště.
Oplocení hřišť je terčem vandalů