V rámci proměny obec zavádí vyspělý evidenční systém a od začátku září tu začíná fungovat evidenční systém pro plasty na základě QR kódu. Ty jsou v Ostravici nově již na černých popelnicích pro komunální odpad, nyní přibudou i na těch žlutých. Město tak může přesně sledovat množství vytříděného směsného odpadu i plastu a tomu přizpůsobit frekvenci sběrů.

Zdejších zhruba 2000 domácností dostalo kartičku s přiřazeným QR kódem a když občané přinesou do sběrného dvoru odpad, obsluha ho zváží, naskenuje kartičku a kód přiřazený danému odpadu. Dvě pípnutí terminálu přinesou všechny podstatné informace – kdo a kdy jaký odpad donesl a kolik ho bylo. Systém také zjednodušuje administrativu a zrychluje provoz sběrného dvora. 

Velkoobjemové kontejnery na směsný odpad tak mohou být zrušeny, z původní padesátky zůstaly v Ostravici pouze čtyři. Nyní je třídění adresné, tím, že systém není anonymní, občané se chovají k odpadům zodpovědněji. Týká se to i rekreantů,Ostravice totiž patří k obcím s největší hustotou rekreační turistiky v České republice. Během letních měsíců zde s příchodem rekreantů vzroste počet obyvatel až pětkrát!

Vlastní svozové vozidlo sváží odpady i z okrajových částí obce, která tak nemusí využívat služeb externí svozové společnosti a dosáhne další podstatné finanční úspory. „Díky novinkám, které zavádíme, bude mít obec větší přehled o odpadech a budeme moci nastavit kroky, díky kterým bude hospodaření s odpady efektivnější,“ říká místostarosta Ostravice Tomáš Kokeš a doplňuje: „Věříme, že s vyšší efektivitou přijde i zásadní snížení množství odpadů odvážených na skládku. To by mělo vést ke stabilizaci poplatku za skladování. Podstatné také je, že díky informacím z evidenčního systému budeme moci lépe reagovat na vyšší náklady v oblasti odpadů i na změny legislativy.“

Evidenční systém ECONIT, který Ostravice zavedla, je součástí komplexního partnerství obce a společnosti JRK a funguje jednoduše. Jeho hardwarová část představuje nástroj na sběr dat – tedy mobilní terminál, který načítá QR kódy, softwarová zase pracuje s daty. Technologie je přizpůsobená na míru Ostravici.