„Před rokem jsem slíbil, že jakmile dosáhnu důchodového věku, odstoupím z funkce starosty, abych si uvolnil ruce na investiční činnost,“ vysvětlil Jaromír Dobrozemský (KDU–ČSL).

„Starostou Ostravice jsem byl 14 let a příští dva roky bych chtěl prožít jako místostarosta. Na starost bych si chtěl vzít investice obce a dotace z Evropské unie. Nejdůležitější investiční akcí, kterou nyní obec připravuje, je výstavba čističky odpadních vod a celé kanalizace za částku výrazně převyšující sto milionů korun,“ konstatoval Jaromír Dobrozemský.

„Výměna by měla proběhnout hladce, vše je předem projednáno,“ dodal. Do čela obce by se měl postavit současný místostarosta obce Miroslav Mališ (KDU–ČSL).