V lašských a stylizovaných městských krojích se snaží udržet lidové tradice zdejšího kraje a poukazuje na jedinečnou lidovou slovesnost národopisných oblastí Lašska, Těšínského Slezska a moravskoslovenského pomezí.

Zakladateli a současnými vedoucími souboru jsou Marie a Stanislav Novákovi, kteří se od roku 1982 plně věnují dětem. V tom jim jsou nápomocni Eva Geryková, producentka mezinárodního folklorního festivalu a Radka Kulichová, která má na starosti hlasovou přípravu.

„Pracujeme s manželem ve funkcích umělecké vedoucí a organizačního vedoucího již 29 let. V počátcích naší činnosti byly představy o práci v dětském souboru trochu odlišnější od zažitých představ, především proto, že jsem původně pracovala jako umělecká vedoucí s dospělým kolektivem.

Je to tam více o setkání lidí se společným zájmem, relaxaci, snahou se společně pobavit, účastnit se na organizování akcí, s chutí si zazpívat a zatančit. Naopak děti je nutné pomalu a nenápadně vést k poznání lidového umění, naučit je mít rád pohyb, hudbu, písničku, žít v kolektivu a pracovat pro něj,“ vysvětlila Marie Nováková.

Nedostatek zájmu nehrozí

I přesto, že v současné době, kdy ve městě pracují další tři dětské soubory se stejným zaměřením, nemohou si stěžovat na nedostatek zájmu. Rodiče jim stále svěřují své ratolesti a sami se pak zapojují do organizování této činnosti. Ostravičku tvoří zhruba 100 dětí, ve 3–4 věkových kategoriích

tanečníků a třech cimbálových muzikách. „Velký důraz klademe na pohybovou, taneční a hlasovou průpravu a pak na zpracování regionálního folklorního materiálu v závislosti k věku dětí, jejich mentalitě a schopnostem. K dětské hravosti nejmladších postupně přibývají náročnější prvky, kde mohou hlavně chlapci zúročit fyzickou dovednost a připravenost, dívky jemnost, lyriku a něhu, u starších umocnit taneční prožitek v náročnějších choreografických úpravách,“ upřesnila Marie Nováková.

„Vzhledem k tomu, že již od nejmladší kategorie pracujeme v párech, je výběr členů poněkud náročnější – musíme regulovat poměr chlapců a dívek. Je pro nás však potěšením, že nemáme nedostatek chlapců, což je u folklorních souborů nezvyklý jev,“ dodala umělecká vedoucí.

Starším dětem už to jde hůř

Vysvětlila, že nové členy přijímají do přípravného oddělení ve věku 5–6 let na zkušební dobu. Se staršími dětmi už bývá problém, hůře se zapojují do kolektivu, neboť nezvládají to, co již ostatní od svých pěti let umí. Uznává však, že talentovaní jedinci, kteří na sobě chtějí pracovat, dokáží vše. „Máme a vždy jsme měli štěstí, že se nám podařilo oslovit ke spolupráci zkušené pedagogy, připravovat zajímavé programy a získávat stále nové zájemce a příznivce.

Práce není jednoduchá, ale vědomí, že výsledky přinášejí radost mnoha lidem je zavazující,“ řekla Marie Nováková. Tím, že manželé veškerý svůj čas a energii věnují dětem a chodu celého souboru, se jednoznačně odráží na jejich soukromém životě. Veškeré radosti a starosti řeší společně, neboť se vlastně jedná o jednu velkou rodinu.

„Naše rodinné dovolené byly vždy spojeny s životem Ostravičky, ať letní nebo víkendová soustředění, zájezdy, zahraniční rekreace či organizace domácího festivalu a ostatních akcí. Naše dcery sice byly ochuzeny o rekreace, ale zároveň byly vychovávány v kolektivu. Oběma se později stala práce s dětmi zaměstnáním a věříme, že i posláním,“ řekli shodně manželé.

Za dlouhá léta v Ostravičce prožili mnoho pěkných i horších zážitků. Vysilující však pro ně vždy bylo setkání s projevy závisti a zlobou osob, které se snažily zlikvidovat celý, mnoho let budovaný systém práce a přivést jej do průměrnosti.

„O to více bychom chtěli poděkovat lidem, kteří nám pro tuto práci pomohli vytvořit podmínky a v rámci možnosti pomáhali i morálně,“ řekli manželé Novákovi.