Obyvatelé obce vznesli k územnímu plánu celkem sedmapadesát připomínek. „Typickým případem jsou u nás žádosti obyvatel o vynětí vlastních pozemků z fondu zemědělské půdy pro soukromé stavební účely, což je aktuální a ožehavé téma,“ shrnul ostravický místostarosta Jaromír Dobrozemský (KDU-ČSL). Na Ostravici tak zastupitelé tento týden uvolnili parcely pro výstavbu nejméně osmdesáti nových rodinných domů. „Ne všem ale bylo možné v této fázi vyhovět. Připomínky bude možné zahrnout ve změnách územního plánu v následujících letech,“ vysvětlil místostarosta.

„Územní plán bychom rádi schválili do konce září letošního roku,“ konstatoval starosta Ostravice Miroslav Mališ (KDU-ČSL). Dodal, že zastupitelé přípravu tohoto dokumentu, který je pro další strategický rozvoj obce nesmírně důležitý, jednoznačně podpořili.

Cesta ke vzniku územního plánu v Ostravici je přitom vskutku trnitá: „Původní územní plán se v Ostravici začal zpracovávat už před šestnácti lety. V té době však platila jiná metodika v závislosti na užití dnes už zastaralých a tedy nevyhovujících mapových materiálů,“ vysvětlil starosta obce. První pokyn ke vzniku nového dokumentu pak dalo zastupitelstvo v srpnu roku 2005. V prosinci 2006 pak rozhodlo o závazném zadání územního plánu. Následující rok na jaře pověřilo současného místostarostu obce Jaromíra Dobrozemského jednáním s pořizovatelem územního plánu, kterým je odbor regionálního rozvoje a stavebního úřadu Města Frýdlantu nad Ostravicí. „Poté byl zpracovatelem územního plánu obce Ostravice vybrán renomovaný Ateliér Archplan Ostrava, který vypracoval potřebné průzkumy a rozbory,“ popisoval cestu k územnímu plánu obce starosta Mališ. Celý proces pak fakticky odstartovalo nabytí platnosti novely stavebního zákona před třemi lety.

„S veřejným projednáváním konceptu územního plánu obce Ostravice, které proběhlo v září 2008, už se ale blížíme k cíli,“ konstatoval místostarosta Dobrozemský. „Projednání 57 připomínek občanů, stejně jako klíčové a směrodatné vyjádření dotčených orgánů státní správy k dalším devatenácti navrhovaným změnám, dnes prakticky modeluje jeho finální podobu,“ dodal.