První chata zde byla postavená na památku výstupu arcivévody Albrechta Habsburského v roce 1880. Byla to jednoduchá dřevěná stavba , kterou dobový tisk popisoval takto: „Bouda jest primitivní dřevěná stavba, jenž účelu svému dosti vyhovuje. V prostorné světnici nalézáme několik stolů a širokých lavic, kteréž na noc k sobě sraženy a žíněnkami pokryty turistovi nocleh poskytují.“

V roce 1893 prosadil Johann Hadaszczok (zasloužil se také o chatu na Slavíči) stavbu nové chaty. Nová útulna byla německým spolkem Beskidenverei otevřená 21. června 1895 a nazvána Erzherzog Albrecht Schützhaus. Chata již byla lépe vybavená, měla jak pokoje, tak společnou noclehárnu. Její nájemce Jaroslav Winkler zde prováděl od roku l897 meteorologická měření. Od roku l954 zde stojí stanice Českého hydrometeorolo­gického ústavu. Začátkem 20. století dochází k postupné přestavbě a vylepšení chaty, která byla po l.světové válce přejmenována na Slezskou chatu, k níž byla v roce 1933 přistavěná dodnes stojící kamenná noclehárna známá pod názvem Kameňák.

Český turista se své stavby dočkal o něco později. Zásluhou Pobeskydské župy Klubu českých turistů zde byla vybudována moderní stavba vybavená vodovodem, elektřinou, vlastní vodárnou a ústředním topením, nazvaná po slezském básníkovi Petru Bezručovi. K slavnostnímu otevření došlo 15. června 1935, sám mistr se však nezúčastnil.

Osud však byl k oběma chatám mimořádně krutý: Slezský dům, přezdívaný také Hrad, vyhořel 28. prosince 1972, Bezručova chata 11.března1978 za mimořádně nepříznivého počasí a s tragickým koncem, smrti dítěte. Když k tomu připočteme níže položenou Ostravskou chatu, která vyhořela 23. listopadu 1968, dílo zkázy je dokonáno.

Horší na celé situaci je, že ani po desítiletích se vinou přebujelé administrativy a dogmatických postojů některých orgánů zatím nenašla společná cesta k vybudování důstojného stánku. Chvályhodná je snaha beskydských turistů, zvlášť oddílu z Ostravice, že vybudovali provizorní bufet, poskytující občerstvení a ochranu před nepohodou. Nazvali ho Šantán, což býval název pro zábavný podnik s lehkými dívkami. Tady poskytuje služby turistům s „lehkou kapsou.“

Pivo, několik druhů polévek, párek, tlačenka, tvarůžky těm skromným docela postačí. Ti náročnější mohou navštívit vedlejší chatu Lysá hora v budově dřívější ubytovny pro pracovníky stavby vysílače, který se stal od roku 1980 svou výškou 78 metrů novou dominantou hory. Tady lze dostat jídlo běžné v restauraci. Navíc nabízí ubytování v Kameňáku pro 28 osob. Dnes už každý pochopí, že vrchol Lysé hory, nazývaný Bezručem Gigula, není plošně tak velký, aby zde stála kolosální budova. Vedle zmíněných objektů zde stojí ještě chata VP a tolik potřebná budova Horské služby.

JAROMÍR KAHÁNEK