Co bude v příštích letech s budovou místeckého kina Petra Bezruče, zdali pro ni město najde využití a ponechá si ji, nebo jestli ji prodá, to zatím nikdo neví. Jisté je jen jedno: filmy už se tu promítat nebudou.

Problematiku otevřeli zastupitelé města na svém posledním zasedání, dohodnout se o osudu kina ale zatím nedokázali. Primátorka města Eva Richtrová (ČSSD) zastupitelům předložila ke schválení návrh, podle kterého by město mělo budovu kina a přilehlé pozemky nabídnout k odprodeji v licitačním řízení za nejnižší nabídkovou cenu 18 milionů korun. Kupující by se ovšem musel zavázat městu umožnit podle potřeby využívat zdejší velký kinosál ještě po dobu příštích tří let, než město vybuduje nový velký sál například v rámci chystané rekonstrukce víceúčelové sportovní haly.

„Konečné rozhodnutí však prozatím nepadlo, zastupitelé se shodli na stažení tohoto materiálu z programu s tím, že je nutné vypracovat alternativy využitelnosti budovy kina, projednat je v příslušných komisích a teprve potom rozhodnout,“ konstatovala mluvčí magistrátu Jana Matějíková. „Musíme si především ujasnit, zda je budova Kina Petra Bezruče pro město postradatelná či nikoliv,“ upřesnil náměstek primátorky Petr Cvik (ČSSD). „Pokud převáží názor si kino ponechat, je třeba také říci, co s ním dál, jak naložit s náklady, zda se opraví, zda se předá do nájmu některé z příspěvkových organizací města a podobně. Jisté však je, že promítání filmů se již do tohoto kina nevrátí, a to ani po jeho případné rekonstrukci,“ do­dal.

Budova kina je stará zhruba 35 let a ačkoliv byla během let udržovaná, je nyní už ve špatném technickém stavu a nejpozději do dvou let bude nevyhnutelná její generální oprava. Kino především potřebuje novou elektroinstalaci, nutná je však i rekonstrukce vytápění, střechy a dalších částí. „Oprava bude vyžadovat investici odhadem 50 až 60 milionů korun,“ upozornil Petr Cvik.

V kině Petra Bezruče už se od loňského léta představení nehrají. Důvody jsou pragmatické: příliš málo návštěvníků, vysoké provozní náklady a špatný technický stav budovy. „Na jedno představení do kina o kapacitě 580 míst běžně přicházelo třeba deset nebo dvacet diváků. I pro takovouto hrstku lidí jsme však museli celé velké kino vytopit na přijatelnou teplotu, zaplatit zaměstnance a podobně,“ vysvětlil ředitel městské příspěvkové společnosti Národní dům, která kino provozuje, Zdeněk Stolař. „Kromě neúměrně vysokých nákladů je v budově problém i s elektrickými rozvody. Podle výsledků revizí jsou sice prozatím bezpečné, nicméně jsou na hranici své životnosti. Při promítání filmů proto také často docházelo k výpadkům, což diváci přirozeně mnohdy nesli se značnou nelibostí,“ připomenul ředitel. Rozvody už jsou podle něj v takovém stavu, že mohou prakticky v kterékoliv chvíli definitivně vypovědět službu. V Bezruči proto teď už probíhají jen velké akce, jako jsou festivaly, velké koncerty, vystoupení Ostravičky nebo školní akce. Těch však probíhá jen asi deset nebo patnáct ročně.

Obyvatelé města však o kino nepřišli, promítání se totiž přemístilo do menšího sálu Nové scény Vlast. „Z Bezruče do Vlasti také přestěhujeme i moderní zvukový dolby stereo systém, který pro kino Petra Bezruče před několika lety město pořídilo za částku výrazně přesahující milion korun,“ ujistil Zdeněk Stolař. Řediteli Národního domu zastupitelé také uložili zpracovat alternativy využitelnosti Kina Petra Bezruče, projednat je v odpovědných komisích a koncepci pak předložit na červnovém zasedání zastupitelstva.

Před rokem promítání skončilo

Raškovice - Lidé z Raškovic chodili na filmy do svého malého kina v hotelu Ondráš odnepaměti. Budovu však už před několika roky obec prodala do soukromých rukou. Podnikatel Miroslav Kirschner pak ještě nějakou dobu umožnil prostory v hotelu pro kino využívat. „To, že sál nemohu využívat i pro jiné účely, mě v podnikání dost omezuje. Chybí mi prostor na společenské akce, svatby, pohřby a podobně,“ vysvětlil vloni majitel raškovického hotelu Ondráš Miroslav Kirschner.

Koncem loňského dubna pak obci, která kino provozovala, nájemní smlouva definitivně skončila. „Kino pro zdejší lidi znamenalo prakticky jedinou kulturu v obci. Proto jsme kino také tak dlouho udržovali při životě, třebaže byl jeho provoz ztrátový,“ pověděl starosta Raškovic Ivo Fluksa (ČSSD). „Provoz kina ročně přišel zhruba na 440 tisíc korun, přičemž zisky se pohybovaly jen kolem 150 tisíc korun. Celkově obec na provoz kina doplácela okolo 280 tisíc korun,“ vypočetl starosta. Vysoké náklady a ztrátovost byly také důvodem, proč se obec už dále ani příliš nesnažila kino zachraňovat.
Mělo být zbouráno. Pořád stojí

Frýdlant nad Ostravicí – Za posledním divákem se ve starém frýdlantském kině zavřely dveře už téměř přesně před rokem na konci loňského března. Kino mělo být zbouráno a na jeho místě se měly začít stavět obytné domy. Kino však prozatím stále ještě stojí nedotčeno a žádné základy nových domů také ještě nevznikají.

„Rozhodně jsme nezměnili názor a k promítání se vracet nechceme. Kino určitě zbouráno bude. Dosud ale stavebním úřadem není vydán demoliční výměr, proto kino dosud stojí,“ vysvětlil prodlení starosta Frýdlantu nad Ostravicí Jiří Mořkovský (ODS).

Starobylé kino na Nádražní ulici a stejně tak i vilka vedle něj mají ustoupit nové zástavbě. V této lokalitě, kde kdysi stávala i továrna na nábytek, by měly vyrůst domy s osmdesáti bytovými jednotkami, počítá se tu ale i se zázemím pro obchody i služby a s množstvím veřejné zeleně. Urbanistická studie zóny byla vloni řadu týdnů vystavena ve vitríně vedle vstupu do budovy obecního úřadu. Stavební stroje ani těžkou techniku však v této lokalitě lidé zatím nepotkávají. „Prozatím zůstává otázkou, jestli developerská firma, která tady má stavět, stavební práce zahájí ihned po zbourání kina. Záleží to i na tom, jak rychle se jí podaří od banky získat úvěr,“ konstatoval starosta města.

Proti zbourání kina se minulý rok místní lidé velmi bouřili. Téměř devatenáct set občanů města také podepsalo petici proti zrušení starého kina. Protesty však tentokrát nepadly na úrodnou půdu. „Zdejší kino navštěvovalo průměrně čtyřicet diváků na jeden film, do tohoto počtu jsou ale započítány i megahity, které několik představení dokáží vyprodat. Běžný film potom normálně navštívilo jen kolem sedmi diváků,“ vysvětloval důvody ke zbourání starosta města. „Nechceme ale kino zrušit úplně, chceme jen odstranit starou budovu, která je v dost špatném technickém stavu, aby na jejím místě mohly vyrůst nové bytové domy. Hledáme řešení, které by umožnilo další promítání filmů,“ ujistil Jiří Mořkovský.

Možností je například využití uvolněného prostotu po technickém zařízení kotelny ve stejnojmenném sportovním a relaxačním centru, případně využití sálu v místní Základní umělecké škole. Kino v Kotelně by však reálně mohlo vzniknout teprve až v časovém horizontu dvou nebo tří let. Je však možné, že se do té doby ukáže ještě úplně jiné řešení, například v rámci rekonstrukce místního kulturního domu. Každopádně budoucnost zdejšího kina starosta vidí spíše v klubových než komerčních filmech, na které si lidé raději zajedou do dokonaleji vybavených multikin.