Mezi novinky letošního ročníku Otevřených chrámů patří dřevěný kostel sv. Michaela Archanděla v Řepištích, který se v posledním roce opravoval a do projektu se zapojí po dokončení rozsáhlé rekonstrukce za 11 milionů korun.

 „Kostel při opravě dostal nový dřevěný šindel a dokončují se restaurátorské opravy mobiliáře včetně varhan. Hotovo bude do konce června letošního roku,“ upřesnil projektový manažer biskupství. Řepišťský kostelík dostane také dva nové zvony.

Projekt ostravsko-opavského biskupství finančně podpořil Moravskoslezský kraj a záštitu nad ním převzal 1. náměstek hejtmana Lukáš Curylo. „Projekt nabídne prohlídku sakrálních památek mimo pravidelné bohoslužby. Například bude možné si prohlédnout kostel sv. Josefa ve Slezské Ostravě s gotickým deskovým obrazem Panny Marie Karmelské,“ uvedl náměstek Lukáš Curylo.

Do projektu Otevřené chrámy jsou zapojeny celkem čtyři dřevěné kostely v diecézi. Vedle Řepiště je to kostel Všech svatých v nedalekých Sedlištích u Frýdku-Místku, kostel sv. Antonína Paduánského na Prašivé a kostel sv. Prokopa a Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Kostelní věže budou zpřístupněny stejně jako v loňském roce ve farním kostele sv. Martina v Krnově, na kostele sv. Hedviky v Opavě a turisté mohou vidět město Frýdek-Místek ze Svatojánské věže farního kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku.

Veškeré informace pro veřejnost a programová nabídka noci kostelů jsou zveřejněny na webových stránkách www.nockostelu.cz, informace o otevřených chrámech pak zájemci naleznou na webových stránkách Biskupství ostravsko-opavského.